Post CSS
Footer CSS

กรุแตก!!!!…รีวิวเหรียญโบราณอายุ1000ปี

เมื่อไม่นานมานี้มีนักโบราณคดีกลุ่มนึง ได้ขุดพบเหรียญ โบราณเป็นจำนวนมาก เหรียญเหล่านี้ถูกค้นพบที่เพื่อนบ้านของประเทศไทย นั่นคือประเทศพม่า เหรียญที่ถูกค้นพบนี้เหรียญส่วนมากยังอยู่ในสภาพดี มีความเงางามของแร่เงินแม้ผ่านกาลเวลามาเป็นพันปี 

ร้านปาหนันรีวิวเหรียญฟูนัน

รูป1

เหรียญที่ทุกท่านได้เห็นนี้เป็นเหรียญโบราณของอาณาจักรฟูนัน จึงเรียกว่าเหรียญฟูนัน ได้มีการค้นพบเป็นจำนวนมากคาดว่ามีมากถึง 100 เหรียญ ส่วนใหญ่แล้วเหรียญยังอยู่ในสภาพที่ดี บางเหรียญมีการเจาะรู คาดว่าเนื่องจากสมัยนั้นคนส่วนใหญ่เชื่อว่าเหรียญเหล่านี้คือเครื่องรางของขลัง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนยุคนั้น

รูป2

เนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเหรียญฟูนันที่มีคนส่งมาขายที่ร้านปาหนันจิวเวลรี่ และทางร้านปาหนันจิวเวลรี่ของเราได้นำเหรียญเหล่านี้มารีวิว เพื่อให้เห็นสภาพของเหรียญแต่ละเหรียญ เหรียญพวกนี้มีน้ำหนักประมาณ2กรัม เป็นเหรียญฟูนันขนาดเล็ก นอกจากนี้เหรียญฟูนันยังมีขนาดใหญ่กว่านี้อีกด้วย หากท่านใดมีเหรียญฟูนันหรือเหรียญอาณาจักรโบราณอื่นๆ ที่มีเป็นจำนวนมาก โปรดติดต่อร้านปาหนันจิวเวลรี่ทุกช่องทาง

สรุป

เมื่อไม่นานมานี้มีนักโบราณคดีกลุ่มนึง ได้ขุดพบเหรียญฟูนันเป็นเหรียญโบราณของอาณาจักรฟูนัน เหรียญเหล่านี้ถูกค้นพบที่มีการค้นพบเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่แล้วเหรียญยังอยู่ในสภาพที่ดี เหรียญพวกนี้มีน้ำหนักประมาณ2กรัม เป็นเหรียญฟูนันขนาดเล็ก

คลิปวิดีโอ