Post CSS
Footer CSS

ด่วน!!! สิ้นสุดการรอคอย…เหรียญ5บาท สภาพผ่านใช้ ปรับราคาซื้อ ขึ้นเป็น 1200บาท

อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าเหรียญ 5 บาทมีการประกาศรับซื้อด้วยกัน 2 ปี ปี นั่นคือเหรียญ 5 บาทปี 2540 เหรียญ 5 บาทปี 2546 เหรียญ 5 บาทปีที่รับซื้อสูงที่สุดคือเหรียญ 5 บาทปี 2540 ที่สภาพสวยๆรับซื้อไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทแล้ว แต่ครั้งนี้มีการปรับราคารับซื้อเหรียญ 5 บาทปี 2546

สังเกตให้ดี

บล็อกที่มีเส้นหน้าบอใบไม้

นอกจากนี้แล้วเหรียญ 5 บาทปี 2546 ยังมีด้วยกัน 2 บล็อค นั่นคือบล็อกที่มีเส้นหน้าบอใบไม้ กับบล็อกที่ไม่มีเส้นหน้าบอใบไม้ ตัวบอใบไม้สังเกตจากคำว่าบาท เหรียญ 5 บาทปี 2546 บล็อกที่มีเส้นหน้าบอใบไม้ หรือมีเส้นกระเบื้อง ราคารับซื้อสภาพผ่านการใช้ประมาณ 300 บาท

บล็อกที่ไม่มีเส้นหน้าบอใบไม้

สำหรับบล็อกที่ไม่มีเส้นหน้าบอใบไม้หรือไม่มีเส้นกระเบื้อง ราคารับซื้อตอนนี้ มีการปรับขึ้นเล็กน้อย โดยปรับราคารับซื้อสภาพผ่านการใช้ จากราคารับซื้อเหรียญละ 1,000 บาท ปัจจุบันรับซื้อเหรียญละ 1,200 บาท สำหรับบล็อกที่ไม่มีเส้นหน้าบใบไม้หรือไม่มีเส้นกระเบื้อง ราคารับซื้อไม่เคยปรับลงต่ำกว่า 1,000 บาท นั่นแสดงให้เห็นว่าเหรียญ 5 บาทปี 2546 บล็อกไม่มีเส้นหน้าบอใบไม้ ยังเป็นบล็อกที่หายาก

สรุป

เหรียญ 5 บาทปี 2546 ยังมีด้วยกัน 2 บล็อค นั่นคือบล็อกที่มีเส้นหน้าบอใบไม้ กับบล็อกที่ไม่มีเส้นหน้าบอใบไม้ ตัวบอใบไม้สังเกตจากคำว่าบาท เหรียญ 5 บาทปี 2546 บล็อกที่มีเส้นหน้าบอใบไม้ หรือมีเส้นกระเบื้อง ราคารับซื้อสภาพผ่านการใช้ประมาณ 300 บาท สำหรับบล็อกที่ไม่มีเส้นหน้าบอใบไม้หรือไม่มีเส้นกระเบื้อง ปัจจุบันรับซื้อเหรียญละ 1,200 บาท

คลิปวิดีโอ