Post CSS
Footer CSS

ที่ขายพลาดกันหลักพัน…รู้มั๊ยร้านปาหนันรับขั้นต่ำ 50000 บาท

พดด้วงยุคสุโขทัยเป็นพดด้วงที่มีความเก่าแก่ที่สุดของไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า 600 ปีพดด้วงยุคสุโขทัยถือเป็นพดด้วงยุคแรกๆของไทยและเป็นต้นแบบของพดด้วงในรุ่นหลังๆ ไม่ว่าจะเป็นยุคกรุงศรีอยุธยา ยุคกรุงธนบุรี และยุคสุดท้ายคือยุคกรุงรัตนโกสินทร์ พดด้วงในยุคหลังๆรั้วมีต้นแบบมาจากยุคสุโขทัย

พดด้วงตราช้างงวงจุด

รูป1

พดด้วงตราช้างงวงจุด ที่ค้นพบมีทั้งหมด 4 ชนิดราคา ได้แก่ ชนิดราคาบาทหนึ่ง ชนิดราคา 2 สลึง ชนิดราคาสลึง ชนิดราคาเฟือง แต่ละชนิดราคามีขนาดไม่เท่ากัน แต่มีตราช้างงวงจุด ที่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าตราด้านหน้าของพดด้วงไม่เหมือนกัน ส่วนขาของพดด้วงชนิดราคาบาทหนึ่ง ปลายขาจะงอเข้าหากัน และมีช่องว่างระหว่างขาวพดด้วง

รูป2

พดด้วงตราช้างงวงจุดชนิดราคาบาทหนึ่ง มีน้ำหนักประมาณ 12-14 กรัม ลักษณะเด่นของพดด้วงบาทหนึ่งคือมีรอยบากบนเนื้อของพดด้วงเพื่อให้เห็นเงินด้านใน ราคาไม่ต่ำกว่า5 หมื่นบาท ชนิดราคา 2 สลึง มีน้ำหนัก 6-7 กรัม ราคาไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นบาท ชนิดราคาสลึง น้ำหนักประมาณ 3กรัม สภาพสวยๆราคา 15,000 บาท ชนิดราคาเฟือง น้ำหนักประมาณ 1 กรัมกว่าๆ ราคา 3,000 ถึง 10,000 บาท

สรุป

พดด้วงตราช้างงวงจุด ที่ค้นพบมีทั้งหมด 4 ชนิดราคา ได้แก่ ชนิดราคาบาทหนึ่ง ชนิดราคา 2 สลึง ชนิดราคาสลึง ชนิดราคาเฟือง แต่ละชนิดราคามีขนาดไม่เท่ากัน แต่มีตราช้างงวงจุดที่เหมือนกัน
ชนิดราคาบาทหนึ่ง ราคาไม่ต่ำกว่า5 หมื่นบาท ชนิดราคา 2 สลึง ราคาไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นบาท ชนิดราคาสลึง ราคา 15,000 บาท ชนิดราคาเฟือง ราคา 3,000 ถึง 10,000 บาท

คลิปวิดีโอ