Post CSS
Footer CSS

ฝังดินมา700ปี พอถึงคราวเปลี่ยนเจ้าของ…ก็จะแตกออกมา

กรุแตกแล้วขุดพบพดด้วงสมัยสุโขทัยอายุหลายร้อยปีเป็นจำนวนมาก ซึ่งพดด้วงที่พบเจอในครั้งนี้มีหลายชนิดราคา และมีพดด้วงหลายตรา พดด้วงมีตราค่อนข้างชัดเจน ซึ่งทางร้านปาหนันได้เหมามา

พดด้วงกองแรกนี้เป็นพดด้วง 2 สลึง ซึ่งเป็นชนิดราคาที่หายาก ได้มาเพียงแค่ 5 เม็ด เป็นพดด้วงตราหอยขาบาก

พดด้วงกองต่อมาเป็นพดด้วง 1 สลึง ซึ่งตราพดด้วงยังชัดเจน

ต่อมาเป็นกองพดด้วงที่มีพดด้วงจำนวนมาก เป็นพดด้วงชนิดราคาสลึง  

ต่อมาเป็นกองพดด้วงชนิดราคาเฟือง ที่มีจำนวนหลายสิบเม็ด มีทั้งตราวัวที่หายาก และพดด้วงตราช้าง 

คลิปวิดีโอ