Post CSS
Footer CSS

รับซื้อเงินเจียง เงินหน้าตาแปลกๆ แต่ราคาโคตรแรง รับซื้อสูงสุดถึงหลักแสน

เงินเจียงเป็นเงินโบราณของอาณาจักรล้านนา มีด้วยกันหลายตรา ตราประทับบนเงินเจียงบ่งบอกถึงเงินเงินประจำเมืองนั้นๆของเมืองสมัยโบราณ คาดว่าเงินเจียงจะมีตราประจำเมืองมากถึง 70 ตราประจำเมือง ในสมัยก่อนจะมีการรวมประเทศเข้าด้วยกัน อาณาจักรล้านนาแบ่งการปกครองออกเป็นหลายเมือง

รับซื้อเงินเจียง

รูป1

ถ้าใครมีก้อนลักษณะแบบนี้ ก้อนแบบนี้เรียกว่าเงินเจียง เงินเจียงทำมาจากแร่เงินบริสุทธิ์ มีความบริสุทธิ์ของเงินมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เมืองในสมัยอาณาจักรล้านนาโบราณ ปัจจุบันกลายเป็นจังหวัด กลายเป็นอำเภอ แต่ยังมีเงินเพียงหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน เชื่อว่าเงินเพียงเหล่านี้มีอายุไม่ต่ำกว่า 600 ปี

รูป2

เงินเจียงมีทั้งตราหายง่ายและตราหายาก เงินเจียงตราหาง่ายได้แก่ เงินเจียงตรา ช ม ตราเมืองเชียงใหม่ เงินเจียงตรา แสน ตราเมืองเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีเงินเจียงตราหายากไม่ว่าจะเป็น เงินเจียงตราเมืองเชียงราย เงินเจียงตราเมืองแพร่ และอาจยังมีเงินเจียงตราอื่นๆที่ยังไม่ถูกค้นพบ หากใครมีก้อนเงินตราลักษณะแบบนี้ สามารถติดต่อได้ที่ร้านปาหนันจิวเวลรี่ทุกช่องทาง

สรุป

เงินเจียงเป็นเงินโบราณของอาณาจักรล้านนา มีด้วยกันหลายตรา ตราประทับบนเงินเจียงบ่งบอกถึงเงินเงินประจำเมืองนั้นๆของเมืองสมัยโบราณ เงินเจียงมีทั้งตราหายง่ายและตราหายาก เงินเจียงทำมาจากแร่เงินบริสุทธิ์ มีความบริสุทธิ์ของเงินมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์

คลิปวิดีโอ