Post CSS
Footer CSS

รับซื้อเหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่

เหรียญพระมหาชนก หลายคนเรียกว่าเหรียญวิริยะ หากใครยังไม่รู้จักพระมหาชนก จะขอสรุปย่อๆให้คุณได้รู้นะ พระมหาชนก คือ พระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบของชาติสุดท้าย ก่อนที่จะเกิดมาตรัสรู้ในชาติสุดท้ายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในชาติสุดท้ายพระมหาชนกได้บำเพ็ญบารมีทั้ง 10 ชาตินี้ จึงแสดงถึงด้านพระวิริยะบารมีของพระมหาชนก จึงเป็นที่มาของเหรียญวิริยะ

เหรียญพระมหาชนก มีทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่

รูป1

เหรียญพระมหาชนกพิมพ์เล็กก่อน เหรียญพระมหาชนกพิมพ์เล็กออกใช้เมื่อปี พ.ศ. 2542 พร้อมกับหนังสือพระมหาชนกเล่มเล็ก เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงหนังสือพระมหาชนก ราคาที่เปิดจำหน่ายครั้งแรกอยู่ที่ 499 บาท พร้อมมีเหรียญพระมหาชนกพิมพ์เล็กเนื้อเงินในชุดหนังสือ

รูป2

เหรียญพระมหาชนกชุดใหญ่ ในชุดของเหรียญพระมหาชนกชุดใหญ่ จะมีอยู่ 3 เหรียญ จะมี เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญนาค ส่วนเหรียญมหาชนกพิมพ์ใหญ่ จัดออกมาพร้อมหนังสือปกหนังเล่มขนาดใหญ่ ราคาที่จำหน่ายครั้งแรกอยู่ที่ 5,000 บาท ร้านปาหนันรับซื้อตามสภาพของเหรียญและชุดหนังสือ เนื่องจากราคามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโปรดติดต่อสอบถามราคาได้ที่ร้านปาหนันจิวเวลรี่ทุกช่องทาง

รูป3
รูป4

สรุป

เหรียญพระมหาชนก มีพิมพ์เล็กที่ออกมาพร้อมกับหนังสือพระมหาชนก นอกจากนี้ยังมีเหรียญพระมหาชนกชุดใหญ่ และยังมีเหรียญพระมหาชนกพิมพ์ใหญ่ ที่จัดออกมาพร้อมกับหนังสือปกหนังเล่มขนาดใหญ่ ราคารับซื้อมีความแตกต่างกัน โปรดสอบถามข้อมูลจากร้านปาหนันจิวเวลรี่ก่อน

คลิปวิดีโอ