Post CSS
Footer CSS

รับซื้อ5000ถึง10000บาท…ซื้อไม่จำกัด

เหรียญ 10 บาทกาญจนาเป็นที่คุ้นเคยกันดีสำหรับคนไทย ก็เป็นเหรียญที่ระลึกที่ได้หมุนเวียนเป็นเวลานาน เพราะเหรียญกาญจนาภิเษกเริ่มหมุนเวียนตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ร.9 เฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระมหากษัตริย์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

เหรียญ 10 กาญจนาที่รับซื้อ

รูป1

เหรียญที่ระลึกกาญจนาภิเษก 2539 มีหลายชนิดราคา แต่มี 1 ชนิดราคาที่มีความพิเศษกว่าชนิดราคาอื่น นั่นคือ ชนิดราคา 10 บาท เพราะเป็นเหรียญ 2 สีมีไส้ทองเหลืองตรงกลาง และชนิดราคา 10 บาทสองสีนี้ มีแต่แบบที่ไม่มีไส้ทองเหลืองตรงกลาง จะเรียกว่าเหรียญ 10 สองสีก็คงไม่ได้ เพราะไม่มีไส้ทองเหลืองตรงกลางแล้ว

รูป2

เหรียญ 10 ที่ไม่มีไส้ตรงกลางนี้ เหรียญจะเป็นเนื้อนิเกิ้ลล้วนๆและมีน้ำหนักมากกว่าเหรียญ 10 บาท 2 สี สังเกตง่ายๆเหรียญ 10 ที่ไม่มีไส้ทองเหลืองตรงกลาง หรือเหรียญ 10 ที่ร้านปาหนันรับซื้อ จะไม่มีร่องขอบของไส้ทองเหลืองตรงกลาง มีเพียงรอยจางๆที่เกิดขึ้นเท่านั้น มีน้ำหนัก 8.8 กรัม ถึง 9 กรัม รับซื้อทางสภาพที่ผ่านการใช้และไม่ผ่านการใช้ สอบถามราคารับซื้อที่ร้านปาหนันจิวเวลรี่ทุกช่องทาง

สรุป

เหรียญ 10 ที่ไม่มีไส้ตรงกลางนี้ เหรียญจะเป็นเนื้อนิเกิ้ลล้วนๆและมีน้ำหนักมากกว่าเหรียญ 10 บาท 2 สี มีน้ำหนัก 8.8 กรัม ถึง 9 กรัม จะไม่มีร่องขอบของไส้ทองเหลืองตรงกลาง มีเพียงรอยจางๆที่เกิดขึ้นเท่านั้น รับซื้อทางสภาพที่ผ่านการใช้และไม่ผ่านการใช้

คลิปวิดีโอ