Page CSS
Footer CSS
img hover CSS

รายงานข่าว

ร้านปาหนันจิวเวลรี่ประกาศปรับราคาเหรียญ 2 บาทสีขาว

เหรียญ 2 บาทสีขาว
เหรียญ 2 บาทสีขาว

ร้านปาหนันจิวเวลรี่ประกาศปรับราคาเหรียญ 2 บาทสีขาว 

เหรียญ 2 บาทสีขาว
เหรียญ 2 บาทสีขาว

ร้านปาหนันประกาศรับซื้อเหรียญ 2 บาทสีขาวจนทำให้ประชาชนทั่วไปสนใจเป็นอย่างมาก
โดยเหรียญ 2 บาทสีขาวมีการผลิตในปี 2548 จนถึงปี 2550 ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเนื้อโลหะเป็นเนื้อโลหะทองเหลือง ในปี 2551 เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนระหว่างเหรียญ 2 บาทกับเหรียญ 1 บาททำให้เหรียญ 2 บาทเนื้อสีขาวหายากและมีความต้องการในนักสะสมและทางร้านปาหนันได้ประกาศรับซื้อเหรียญ 2 บาทเนื้อสีขาว

สำหรับราคารับซื้อเหรียญ 2 บาทปี 2548 และ2549 ร้านปาหนันจิวเวลรี่รับซื้อเหรียญละ 2 บาท 10 สตางค์
สำหรับราคารับซื้อเหรียญ 2 บาทสีขาวปี 2550 ราคารับซื้อสามารถตกลงกับทางร้านได้ทั้งนี้ราคารับซื้อขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube ปาหนัน Official

ร้านปาหนันประกาศราคารับซื้อใหม่สำหรับเหรียญ 10 บาทกาญจนาภิเษกปี 2539

ร้านปาหนันประกาศราคารับซื้อใหม่สำหรับเหรียญ 10 บาทกาญจนาภิเษกปี 2539

รูปตัวอย่างเหรียญที่รับซื้อ

ร้านปาหนันประกาศราคารับซื้อเหรียญ 10 บาทกาญจนาภิเษกปี 2539 สีเงินการปรับราคารับซื้อครั้งนี้เป็นผลมาจากการที่พบเจอเหรียญนี้เป็นจำนวนเยอะทำให้ราคารับซื้อได้ถูกปรับลงจากปกติรับซื้อเหรียญละ 10,000 บาท ปรับราคารับซื้อเป็นรับซื้อเหรียญละ 5,000 บาท
ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับเหรียญสะสมซึ่งราคามีขึ้นมีลงขึ้นอยู่กับความต้องการของนักสะสมและจำนวนเหรียญที่พบเจอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube ปาหนัน Official