Post CSS
Footer CSS

รีวิวรับซื้อ 20,000บาท เหรียญปีคนพิการสากล

เหรียญปีคนพิการสากล เป็นเหรียญที่ระลึกชนิดราคา 250 บาท มีความหายากมากและผลิตน้อย เหรียญนี้ระบุปี ค.ศ 1983 หรือ พ.ศ 2526 จำนวนการผลิตทั้งหมด 2019 เหรียญ เหรียญมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียว มีขนาด 38.61 มิลลิเมตร เหรียญมีน้ำหนัก 28.28 กรัม

เหรียญที่ระลึกปีคนพิการสากล 2526

รูป1

ในปี 2525 องค์การสหประชาชาติ จัดให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล เพื่อส่งเสริมคุ้มครองและสิทธิของคนพิการทั่วโลก และใน พ.ศ 2526 ประเทศไทยได้จะทำเหรียญที่ระลึกเนื่องในปีคนพิการสากล เหรียญที่ระลึกปีคนพิการสากล มีด้วยกัน 2 ชนิดราคา ชนิดราคา 250 บาทและชนิดราคา 2,500 บาท

รูป2

แล้วจะมาพูดถึงเรื่องเหรียญชนิดราคา 250 บาท เหรียญเนื้อเงินธรรมดา ราคารับซื้อปัจจุบัน 20,000 บาท ราคารับซื้อเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ราคารับซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ราคารับซื้อขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญ หากท่านใดมีคำถามหรือติดต่อสอบถามสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้านปาหนันจิวเวลรี่ทุกช่องทาง

สรุป

เหรียญที่ระลึกปีคนพิการสากล มีด้วยกัน 2 ชนิดราคา ชนิดราคา 250 บาทและชนิดราคา 2,500 บาท ร้านปาหนันเหรียญปีคนพิการสากลชนิดราคา 250 บาท เหรียญเนื้อเงินธรรมดาา ราคารับซื้อปัจจุบัน 20,000 บาท

คลิปวิดีโอ