Post CSS
Footer CSS

ร้านปานันรับซื้อเหรียญจีนหยวนซื่อไข่ 

หยวนซื่อไข่หลายคนคงทราบแล้วว่าหยวนซื่อไข่เป็นประธานาธิบดีคนแรกของจีน ซึ่งอดีตนั้นเคยเป็นนายพลคู่ราชวงศ์ เวลาต่อมาหยวนซื่อไข่ได้คนล้มระบอบกษัตริย์ของประเทศจีน และสถาปนาตัวเองเป็นประธานาธิบดีคนแรกของจีน แล้วต่อมากลายหยวนซื่อไข่กลายเป็นสกุลเงินของจีน นั่นคือเงินหยวนนั่นเอง

เหรียญหยวนซื่อไข่ 

รูป1

เนื้

เหรียญนี้เรียกว่าเหรียญ 1 ดอลล่าหรือเหรียญ 1 หยวน เหรียญด้านหัวเป็นรูปของหยวนซื่อไข่ เหรียญนี้เริ่มเข้ามาแลกเปลี่ยนค้าขายในประเทศไทยเมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว ทำให้ค้นพบเหรียญนี้ค่อนข้างมากในเมืองไทย เหรียญน้ำหนักประมาณ 26 กรัม

รูป2

หากใครมีเหรียญแบบนี้ส่งภาพมาประเมินได้ที่ทุกช่องทางของร้านปาหนันจิวเวลรี่ ราคารับซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของเหรียญ และสถานการณ์ในวงการนักสะสม

สรุป

เหรียญนี้เรียกว่าเหรียญ 1 ดอลล่าหรือเหรียญ 1 หยวน  เหรียญด้านหัวเป็นรูปของหยวนซื่อไข่ หยวนซื่อไข่ได้คนล้มระบอบกษัตริย์ของประเทศจีน และสถาปนาตัวเองเป็นประธานาธิบดีคนแรกของจีน แล้วต่อมากลายหยวนซื่อไข่กลายเป็นสกุลเงินของจีน 

คลิปวิดีโอ