Post CSS
Footer CSS

ร้านปาหนันประกาศรับซื้อเหรียญ 10 บาทปี 2541

เหรียญ 10 บาท พ.ศ. 2541 เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยเป็นอันดับ 3 ปัจจุบันมีราคารับซื้อแล้ว ราคารับซื้อขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญรับซื้อ 50 บาทถึง 500 บาท สำหรับใครที่มีเหรียญปีนี้คิดว่าราคายังไม่สูงมาก เก็บเอาไว้ก่อน เพราะว่าเหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9 จะถูกเก็บออกจากระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยนี้จะทำให้เหรียญมีความหายากและมีราคาสูงขึ้นตามกาลเวลา ท่านใดสนใจหรือสอบถามรายละเอียดการรับซื้อ โปรดติดตามข่าวสารจากร้านปาหนันจิวเวลรี่เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube ปาหนัน Official