Post CSS
Footer CSS

ร้านปาหนันรับซื้อเหรียญตัวเปล่า

เหรียญตัวเปล่าคือเหรียญที่ไม่ผ่านการปั๊มด้วยแม่พิมพ์เหรียญ เหรียญตัวเปล่าได้หลุดออกมาใช้ค่อนข้างจะนานมาก เปลี่ยนตัวเปล่ามีทั้งแม่เหล็กดูดติดและแม่เหล็กดูดไม่ติด มันมีหลุดออกมาใช้จริงๆ เพราะมันหลุดออกมาพร้อมกับถุงเหรียญ 1 บาท จำนวน 100 เหรียญ

เหรียญตัวเปล่า

รูป1

เหรียญตัวเปล่าจะไม่มีขอบเฟือง และมีขอบเหรียญนูนขึ้นมาเล็กน้อย หากใครจะคิดปลอมมาขาย จะไม่คุ้มเอามากๆ เพราะน้ำหนักจะไม่ตรงกับเหรียญตัวเปล่าที่เป็นเหรียญจริง เหรียญตัวเปล่า ที่มักพบเจอ ได้แก่ เหรียญ 1 บาทตัวเปล่า เหรียญ 5 บาทตัวเปล่า เหรียญ 10 บาทตัวเปล่า

รูป2

ร้านปาหนันจิวเวลรี่รับซื้อเหรียญตัวเปล่าตามสภาพของเหรียญ หาใครมีเหรียญนี้อยู่ สามารถติดต่อได้ที่ร้านปาหนันจิวเวลรี่ทุกช่องทาง ราคารับซื้อเหรียญตัวเปล่าขึ้นอยู่กับสภาพของตัวเหรียญ ถ้าเหรียญมีความแวววาวมากมีราคารับซื้อสูง แต่ถ้าเหรียญมีความหม่นหมองราคารับซื้อจะไม่สูงมาก

สรุป

เหรียญตัวเปล่าคือเหรียญที่ไม่ผ่านการปั๊มด้วยแม่พิมพ์เหรียญ ร้านปาหนันจิวเวลรี่รับซื้อเหรียญตัวเปล่าตามสภาพของเหรียญ ถ้าเหรียญมีความแวววาวมากมีราคารับซื้อสูง แต่ถ้าเหรียญมีความหม่นหมองราคารับซื้อจะไม่สูงมาก

คลิปวิดีโอ