Post CSS
Footer CSS

ร้านปาหนัน ให้ความรู้ แบงค์20แบบ12(พระเจ้าตากสิน)

แบงค์ 20 แบบ 12 หรือหลายคนเรียกว่าแบงค์ 20 พระเจ้าตาก แบงค์ 20 รุ่นนี้ มีคนสงสัยและสอบถามมายังร้านปาหนันหลายคน ว่าแบงค์ 20 รุ่นนี้มีราคารับซื้อหรือยัง แบงค์ 20 พระเจ้าตากนี้ ออกใช้เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2524 ซึ่งผ่านมา 40 ปีแล้ว ทำให้หลายคนคิดว่าแบงค์รุ่นนี้ต้องมีราคารับซื้อแล้ว

แบงค์ 20 แบบ 12 หรือแบงค์ 20 พระเจ้าตาก

รูป1

แบงค์ 20 พระเจ้าตาก มีหมายเลขกำกับ 7 หลัก และมีหมายเลขกำกับ 6 หลัก ซึ่งราคารับซื้อหมายเลขกำกับ 6 หลักและ 7 หลักมีราคารับซื้อที่แตกต่างกัน โดยราคารับซื้อแบงค์ 20 พระเจ้าตาก หมายเลข 6 หลักจะมีราคารับซื้อสูงกว่าหมายเลขกำกับ 7 หลัก ทั้งนี้ราคารับซื้อขึ้นอยู่กับสภาพของแบงค์ ส่วนมากแล้วจะรับซื้อสภาพที่ไม่ผ่านการใช้ หรือสภาพ unc

รูป2

นอกจากนี้แล้วยังมีราคารับซื้อสำหรับ แบงค์ 20 พระเจ้าตากที่มีความพิเศษ นั่นคือ แบงค์ที่มีลายเซ็นหายาก หมายเลขตอง หมายเลขเรียงเป็นต้น ซึ่งแบงค์รุ่นนี้มีลายเซ็นหลายคน แต่แบงค์ 20 พระเจ้าตากที่มีลายเซ็นหายาก นั่นคือลายเซ็นของ สมหมาย-กำจร ลายเซ็นหายากนี้สภาพ unc ราคาประเมินอยู่ที่หลักหมื่น

สรุป

แบงค์ 20 แบบ 12  หรือ หลายคนเรียกว่าแบงค์ 20 พระเจ้าตาก มีราคารับซื้อหลายรูปแบบที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น หมายเลขกำกับที่มีถึง 2 หลัก หมายเลข 6 หลักและหมายเลข 7 หลัก นอกจากนี้แล้วยังมีรุ่นที่เป็นลายเซ็นหายาก ที่ราคาประเมินจากหนังสือ ราคาประเมินหลายหมื่นบาท

คลิปวิดีโอ