Post CSS
Footer CSS

สังเกตดีๆ…แบงค์20สังเกตตรงนี้ ราคารับซื้อสูงสุด50,000บาท

แบงค์ 20 บาทรุ่นนี้เป็นแบงค์ 20 บาทในสมัยรัชกาลที่ 9 เราเรียกแบงค์ 20 บาทรุ่นว่า 20 บาทโทมัสแบบ 9 ธนบัตรรุ่นนี้ออกใช้หมุนเวียนเมื่อปี พ.ศ. 2500 ใช้หมุนเวียนถึงปี พ.ศ. 2514 เป็นรุ่นที่ 5 ของ แบงค์ 20 โทมัสแบบ 9 เป็นรุ่นสุดท้ายของ 20 บาทโทมัสแบบ 9 ก่อนจะมีการผลิตแบงค์ 20 แบบที่ 10

แบงค์ 20 โทมัสแบบ 9 หมวดหายาก

รูป1

ถ้าเป็นแบงค์หมวดธรรมดาแบงค์สภาพสวยๆมีราคาซื้อขาย 500 บาทถึง 600 บาท แต่ถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้ จะมีราคา 100 บาทถึง 200 บาท แต่ถ้าคุณสังเกตดีๆแบงค์ 20 โทมัสแบบ 9 คุณอาจมีหมวดหายากอยู่ก็ได้ แบ่งหมวดหายากเป็นหมวดคร่อม หมวด G20 ลายเซ็นของ เสริม วินิจฉัยกุล และและโชติ คุณะเกษม หมวดหายากนี้มีการผลิตน้อยมาก

รูป2

ไม่ทราบว่าหมวดหายากผลิตกี่ใบ สังเกตให้ดีร้านปาหนันยินดีรับซื้อ แบงค์ 20 โทมัสแบบ 9 หมวด G20 สภาพผ่านการใช้ หลักพันบาทถึงหลักหมื่นบาท ถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้ราคารับซื้อสูงสุด 50,000 บาท ขอย้ำอีกครั้ง แบงค์ 20 โทมัสแบบ 9 หมวด G20 ราคาซื้อขายไม่ใช่แค่หลักร้อยบาทเท่านั้น แต่ราคารับซื้อสูงสุดถึง 50,000 บาท

สรุป

แบงค์ 20 โทมัสแบบ 9 มีทั้งหมวดธรรมดา และหมวดหายาก หมวดธรรมดาราคาซื้อขายแค่หลักร้อย แต่ถ้าเป็นหมวดหายาก หมวด G20 ราคารับซื้อสูงสุดถึง 50,000 บาท ถ้าอยากติดต่อสอบถามสามารถติดต่อได้ที่ร้านปาหนันจิวเวลรี่ทุกช่องทาง

คลิปวิดีโอ