Page CSS
Footer CSS
img hover CSS

เรื่องเงินตรา ร4

โอ้พระเจ้า…ประมูล500,000บาท เผลอทิ้งเมื่อไหร่ ร้องไห้ตลอดชีวิต มีบรรยากาศการประมูลให้ดู

โอ้พระเจ้า…ประมูล500,000บาท เผลอทิ้งเมื่อไหร่ ร้องไห้ตลอดชีวิต มีบรรยากาศการประมูลให้ดู

เหรียญนี้เป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นเหรียญที่ทดลองทำขึ้นมาและทดลองใช้หมุนเวียนก่อนที่จะได้รับเครื่องผลิตเหรียญจากประเทศอังกฤษ เหรียญนี้จึงถือเป็นเหรียญหมุนเวียนรุ่นแรกของไทย โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ทดลองสร้างและใช้งานเหรียญนี้

อย่าทิ้งเป็นอันขาด

รูป1

หากใครมีเหรียญเก่าๆที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ลองตรวจสอบให้ดีเผื่อคุณจะมีเหรียญที่มีราคาประมูลสูงถึง 500,000 บาท เหรียญนี้มีด้วยกัน 2 ชนิดราคา คือชนิดราคา 1 สลึง และชนิดราคา1 เฟื้อง เหรียญชนิดราคา 1 สลึง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 เซนติเมตร และหนัก 3.9 กรัม เหรียญชนิดราคา 1 เฟื้อง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เซนติเมตร และหนัก 1.97 กรัม

รูป2

มีการตอกตราบนเหรียญ มีตราจักร ตราพระเต้า และตรามหามงกุฎ จำนวน 4 ตราบนเหรียญ ส่วนอีกด้านหนึ่งของเหรียญ จะเรียบและว่างเปล่าไม่ได้มีการปั๊มตราอะไรลงไป เมื่อไม่นานมานี้มีการประมูลเหรียญนี้ ชนิดราคา 1 สลึง ซึ่งราคาที่จบประมูลสูงถึง 500,000 บาท ใครมีเหรียญแบบนี้ไม่ว่าจะชนิดราคา 1 สลึง หรือชนิดราคา 1 เฟื้อง ร้านปาหนันจิวเวลรี่ยินดีรับซื้อ

สรุป

เหรียญนี้เป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นเหรียญที่ทดลองทำขึ้นมา เหรียญนี้มีด้วยกัน 2 ชนิดราคา คือชนิดราคา 1 สลึง และชนิดราคา1 เฟื้อง จำนวน 4 ตราบนเหรียญ ส่วนอีกด้านหนึ่งของเหรียญ จะเรียบและว่างเปล่า ซึ่งราคาที่จบประมูลสูงถึง 500,000 บาท

คลิปวิดีโอ