Page CSS
Footer CSS
img hover CSS

เรื่องเงินตรา ร5

เหรียญปราบฮ้อ ราคาซื้อสูงสุดถึงหลักล้าน-1

เหรียญปราบฮ้อ ราคาซื้อสูงสุดถึงหลักล้าน

เหรียญ ปราบฮ้อหลายคนคงคุ้นเป็นเหรียญนี้ แต่ที่พบเห็นพบเจอส่วนใหญ่จะเป็นของปลอม ของแท้หาดูยากมาก
ของแท้ห่วงข้างบนจะอ้าออก เหรียญ ปราบฮ้อของแท้จะผลิตจากเนื้อเงิน เหรียญ ปราบฮ้อ รัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นเพื่อมอบให้ทหารที่ไปรับในสงครามจีนฮ้อทั้ง 3 รอบ

เหรียญ ปราบฮ้อ

เหรียญปราบฮ้อ
รูป1

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญ ปราบฮ้อเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นบำเหน็จความดี แก่ทหารที่ไปในสงครามจีนฮ้อ เมื่อปี พ.ศ. 2427 ลักษณะเหรียญ ด้านหน้าเป็นพระบรม ร.5 ด้านหลังเป็นพระสยามเทวาธิราชขณะทรงช้าง จำนวนการผลิตประมาณ 500 เหรียญ แจกจ่ายให้ทหารไป 378 เหรียญ ในวงการนักสะสมพบเจอกันน้อยมากไม่ถึง30เหรียญ ราคารับซื้อ 5 – 7 แสนบาท

เหรียญปราบฮ้อ
รูป2

ลักษณะของเหรียญ

 • ด้านหัว : พระบรมรูป ร.5
 • ด้านก้อย : พระสยามเทวาธิราชขณะทรงช้าง
 • ขนาด :
 • น้ำหนัก : 11 กรัม
 • ขอบเหรียญ :
 • ชนิดราคา :
 • ปี พ.ศ. : 2427
 • ชนิดโลหะ : เนื้อเงิน
 • ราคารับซื้อ : 5 – 7 แสนบาท 

สรุป

เหรียญ ปราบฮ้อ รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญ ปราบฮ้อเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นบำเหน็จความดี แก่ทหารที่ไปในสงครามจีนฮ้อ เมื่อปี พ.ศ. 2427 ของแท้หาดูยากมาก ของแท้ห่วงข้างบนจะอ้าออก เหรียญ ปราบฮ้อของแท้จะผลิตจากเนื้อเงิน
ในวงการนักสะสมพบเจอกันน้อยมากไม่ถึง30เหรียญ

คลิปวิดีโอ


ข้อมูลจาก : https://www.youtube.com/channel/UCB2_573zbOS63H_z5RJuw0w

ช่องทางในการติดต่อเพจ ร้านปาหนันจิวเวลรี่
inbox : www.facebook.com/panunjewelry/inbox
Line@ : https://lin.ee/s3s5yqP
โทรศัพท์ : 054-067303
เวลาทำการของร้านปาหนันจิวเวลรี่ (9โมงเช้า ถึง 4โมงเย็น วันจันทร์-วันเสาร์)


เหรียญบาทหนึ่งตราแผ่นดิน ร.5

เหรียญบาทหนึ่งตราแผ่นดิน ร.5

เหรียญ บาทหนึ่ง ร.5 ตราแผ่นดิน ร.ศ.120 หลายคนคงคิดว่าเป็นเหรียญปีแรกของตราแผ่นดินที่ใช้กัน แต่ เหรียญ บาทหนึ่ง ร.5 ตราแผ่นดิน เริ่มใช้ตั้งแต่ ร.ศ.95 ไม่มีข้อความบอก ร.ศ.ที่ผลิต เหรียญที่เริ่มใช้ข้อความบอก ร.ศ.ที่ผลิต เริ่มจาก เหรียญ บาทหนึ่ง ร.5 ตราแผ่นดิน ร.ศ.120 โดยเหรียญ ร.ศ.120 เริ่มใช้ตรงกับปี พ.ศ.2444 เหรียญบาทหนึ่ง ร.5 ตราแผ่นดิน มีแบบหาง่ายและหายาก แบบหายากด้านตราแผ่นดินจะมีคำบอกปี ร.ศ.ที่ผลิตอยู่

บาทหนึ่ง ร.5 ตราแผ่นดิน ร.ศ.120

เหรียญบาทหนึ่ง
แบบหายาก
เหรียญบาทหนึ่ง
แบบหาง่าย

บาทหนึ่ง ร.5 ตราแผ่นดิน แผ่นดิน เริ่มใช้ตั้งแต่ ร.ศ.95 ไม่มีข้อความบอก ร.ศ.ที่ผลิต ซึ่งเหรียญ ร.ศ.120 เป็นเหรียญแรกที่บอก ร.ศ.ที่ผลิต ลักษณะของเหรียญ ด้านหน้า : พระบรมรูป ร.5 ด้านหลัง : ตราแผ่นดิน

 วิธีการสังเกตเบื้องต้น

เหรียญบาทหนึ่ง
รูป2

ด้านหน้า : ด้านพระบรมรูป ร.5 พระโอษฐ์ของ ร.5 ดูลักษณะคล้ายเส้นหนวด

เหรียญบาทหนึ่ง

ด้านหลัง : สังเกตเลขศูนย์ จะสูงและยกขึ้นกว่าปกติ

ลักษณะของเหรียญ

 • ด้านหัว : พระบรมรูป ร.5
 • ด้านก้อย : ตราแผ่น
 • ขนาด : 24 ม.ม.
 • น้ำหนัก : 14.8 – 15 กรัม
 • ขอบเหรียญ : ขอบเฟือง
 • ชนิดราคา : 1 บาท
 • ปี พ.ศ. : 2444
 • ชนิดโลหะ : เนื้อเงิน
 • ราคารับซื้อ : 10,000 – 30,000 บาท

สรุป

เหรียญ บาทหนึ่ง ร.5 ตราแผ่นดิน เริ่มใช้ตั้งแต่ ร.ศ.95 แต่ไม่มีข้อความบอก ร.ศ.ที่ผลิต ซึ่งเหรียญ ร.ศ.120 เป็นเหรียญแรกที่บอก ร.ศ.ที่ผลิต ตรงกับปี พ.ศ.2444 แบบหาง่ายและหายาก แบบหายากด้านตราแผ่นดินจะมีคำบอกปี ร.ศ.ที่ผลิตอยู่ตรงด้านล่างของตราแผ่นดิน ราคารับซื้อ 10,000 – 30,000 บาท

คลิปวิดีโอ


ข้อมูลจาก : https://www.youtube.com/channel/UCB2_573zbOS63H_z5RJuw0w

ช่องทางในการติดต่อเพจ ร้านปาหนันจิวเวลรี่
inbox : www.facebook.com/panunjewelry/inbox
Line@ : https://lin.ee/s3s5yqP
โทรศัพท์ : 054-067303
เวลาทำการของร้านปาหนันจิวเวลรี่ (9โมงเช้า ถึง 4โมงเย็น วันจันทร์-วันเสาร์)


เหรียญเสี้ยว ร.5 ตราพระสยามเทวาธิราช

เหรียญเสี้ยว ร.5 ตราพระสยามเทวาธิราช

ก่อนที่ประเทศไทยจะเริ่มไทยสกุลเงินบาท แต่ก่อนประเทศไทยมีการเรียกชนิดราคาต่างกันไป ถ้าเรียงจากมูลค่าน้อยไปหามูลค่ามากมากได้แก่ เบี้ย, โสฬส, อัฐ, เสี้ยว, ซีก, เฟื้อง, สลึง,มายน, บาท, ตำลึง, ชั่ง, หาบ เหรียญ 1 เสี้ยวจะมีมูลค่าเท่ากับ 3.125 สตางค์ หรือประมาณ 0.3 บาท เหรียญ เสี้ยว ร.5 ตราพระสยามเทวาธิราช เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 ถึงปี 2448 แต่มีเหรียญ เสี้ยว ร.5 ตราพระสยามเทวาธิราชที่เป็นแบบหายากและราคาสูง นั้นคือ เหรียญ เสี้ยว ร.5 ตราพระสยามเทวาธิราช ร.ศ.124

เหรียญ เสี้ยว ร.ศ.124

เหรียญเสี้ยว
เหรียญแบบหายาก

เหรียญ เสี้ยว ร.5 ตราพระสยามเทวาธิราช ร.ศ.124 มี 2 แบบ คือ แบบปกติ และ แบบหายาก วิธีการสังเกตแบบปกติและแบบหายาก สังเกตตรงด้านหัว แบบปกติ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจะผินพักตร์เบื้องซ้าย แต่แบบหายากพระองค์ท่านจะไม่ผินพระพักตร์ แบบหายากมีการนำเข้าประมูลในงานประมูลเอื้อเสรี เมื่อปี 2559 โดยราคาที่จบการประมูลคือ 1,600,000 บาท ด้านหน้าเหรียญ พระบรมรูปของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหลัง ตราพระสยามเทวาธิราช เนื้อโลหะทองแดง เหรียญด้าน ตราพระสยามเทวาธิราช มีเลข ๑๒๔ อยู่ด้านล่าง

เหรียญเสี้ยว
เหรียญแบบหาง่าย

ลักษณะของเหรียญ

 • ด้านหัว : พระบรมรูป ร.5
 • ด้านก้อย : ตราพระสยามเทวาธิราช
 • ขนาด : 24 ม.ม.
 • น้ำหนัก : 11 กรัม
 • ขอบเหรียญ : ขอบเรียบ
 • ชนิดราคา : 1 เสี้ยว
 • ปี พ.ศ. : 2461
 • ชนิดโลหะ : เนื้อทองแดง
 • ราคารับซื้อ : ตกลงกันได้

สรุป

เหรียญเสี้ยว ร.ศ.124 มี 2 แบบ คือ แบบปกติ และ แบบหายาก ยาก วิธีการสังเกตแบบปกติและแบบหายาก สังเกตตรงด้านหัว แบบปกติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจะผินพักตร์เบื้องซ้าย แต่แบบหายากพระองค์ท่านจะไม่ผินพระพักตร์
ราคาที่จบการประมูลคือ 1,600,000 บาท

คลิปวิดีโอ


ช่องทางในการติดต่อเพจ ร้านปาหนันจิวเวลรี่
inbox : www.facebook.com/panunjewelry/inbox
Line@ : https://lin.ee/s3s5
yqP
โทรศัพท์ : 054-067303
เวลาทำการของร้านปาหนันจิวเวลรี่ (9โมงเช้า ถึง 4โมงเย็น วันจันทร์-วันเสาร์)