Page CSS
Footer CSS
img hover CSS

เรื่องเงินตรา ร9

ร้านปาหนัน สอนดู เหรียญ1บาท ปี2525 ดูอย่างไรให้ได้ราคาแพงๆ

ร้านปาหนัน สอนดู เหรียญ1บาท ปี2525 ดูอย่างไรให้ได้ราคาแพงๆ

เหรียญ 1 บาทปี 2525 มีด้วยกัน 2 บล็อก บล็อกหาง่ายและบล็อกหายาก เหรียญ 1 บาทปี 2525 การก้อยเป็นรูปวัด พระศรีรัตนศาสดาราม เหรียญมีขนาด 25 มิลลิเมตร น้ำหนัก 7 กรัม จำนวนการผลิต 4,150,000 เหรียญ วิธีดูบล็อกหายากมีดังนี้

เหรียญ1บาท ปี2525 บล็อกหายาก

รูป1

ขอบอกก่อนนะว่าร้านปาหนันรับซื้อเหรียญ1บาท ปี2525 บล็อกหายากเท่านั้น ส่วนบล็อกธรรมดาเราไม่รับซื้อ ถ้านำเหรียญ 2 บล็อกมาวางใกล้ๆกันด้านก้อยของเหรียญจะมีความเหมือนกัน ส่วนปัจจัยที่ทำให้ราคา 2 เหรียญนี้แตกต่างกัน นั่นคือเหรียญด้านหัว จะมีพระเศียรด้วยกัน 2 แบบ

รูป2

จุดสังเกตแรกนั่นคือ บล็อกหาง่ายคอปกเสื้อจะจรดชายพระเกศา ส่วนบล็อกหายากคอปกเสื้อจะห่างจากชายพระเกศา จุดสังเกตที่ 2 ดวงพระเนตร บล็อกหายง่ายดวงพระเนตรด้านขวามือจะเห็นชัดเจน ส่วนบล็อกหายากดวงพระเนตรด้านขวาจะไม่ค่อยชัดเจน จุดสังเกตที่ 3 ตรงคำอดุลยเดช ตัวด.เด็กคำว่าเดช บล็อกหาง่าย ช่องว่างในตัวด.เด็ก จะมีพื้นที่น้อย ส่วนบล็อกหายากจะมีพื้นที่ใน ตัวด.เด็ก มากกว่า ราคารับซื้อปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สอบถามราคารับซื้อได้ที่ร้านปาหนันจิวเวลรี่ทุกช่อง

รูป3
รูป4

สรุป

เหรียญ 1 บาทปี 2525 มีด้วยกัน 2 บล็อก บล็อกหาง่ายและบล็อกหายาก จุดสังเกตด้วยกัน 3-4 จุดราคารับซื้อปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

คลิปวิดีโอ


รีวิวรับซื้อ 20,000บาท เหรียญปีคนพิการสากล

รีวิวรับซื้อ 20,000บาท เหรียญปีคนพิการสากล

เหรียญปีคนพิการสากล เป็นเหรียญที่ระลึกชนิดราคา 250 บาท มีความหายากมากและผลิตน้อย เหรียญนี้ระบุปี ค.ศ 1983 หรือ พ.ศ 2526 จำนวนการผลิตทั้งหมด 2019 เหรียญ เหรียญมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียว มีขนาด 38.61 มิลลิเมตร เหรียญมีน้ำหนัก 28.28 กรัม

เหรียญที่ระลึกปีคนพิการสากล 2526

รูป1

ในปี 2525 องค์การสหประชาชาติ จัดให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล เพื่อส่งเสริมคุ้มครองและสิทธิของคนพิการทั่วโลก และใน พ.ศ 2526 ประเทศไทยได้จะทำเหรียญที่ระลึกเนื่องในปีคนพิการสากล เหรียญที่ระลึกปีคนพิการสากล มีด้วยกัน 2 ชนิดราคา ชนิดราคา 250 บาทและชนิดราคา 2,500 บาท

รูป2

แล้วจะมาพูดถึงเรื่องเหรียญชนิดราคา 250 บาท เหรียญเนื้อเงินธรรมดา ราคารับซื้อปัจจุบัน 20,000 บาท ราคารับซื้อเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ราคารับซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ราคารับซื้อขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญ หากท่านใดมีคำถามหรือติดต่อสอบถามสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้านปาหนันจิวเวลรี่ทุกช่องทาง

สรุป

เหรียญที่ระลึกปีคนพิการสากล มีด้วยกัน 2 ชนิดราคา ชนิดราคา 250 บาทและชนิดราคา 2,500 บาท ร้านปาหนันเหรียญปีคนพิการสากลชนิดราคา 250 บาท เหรียญเนื้อเงินธรรมดาา ราคารับซื้อปัจจุบัน 20,000 บาท

คลิปวิดีโอ


รับซื้อ แบงค์500แบบ13 ลายน้ำสมเด็จย่า

รับซื้อ แบงค์500แบบ13 ลายน้ำสมเด็จย่า

แบงค์ 500 รุ่นนี้เป็นแบงค์ 500 แบบ 13 ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ลายน้ำเป็นพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(หรือสมเด็จย่า) คู่กับเลขไทย ๙๐ ซึ่งมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ ใต้ลายน้ำมีคำว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 90 พรรษา

แบงค์ 500 บาทลายน้ำสมเด็จย่า

รูป1

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา จัดทำธนบัตรที่ระลึกขึ้น 2 ชนิดราคาได้แก่ ชนิดราคา 50 บาท และ 500 บาท ออกใช้เมื่อ วันที่ 22 ตุลาคม 2533 ด้านหน้า ​พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องแบบจอมทัพ ด้านหลัง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

รูป2

สำหรับแบงค์ 500 ลายน้ำสมเด็จย่า ร้านปาหนันมีทั้งขายออกและรับซื้อ แบงค์ 500 ลายน้ำสมเด็จย่ามีหมวดธรรมดาและหมวดพิเศษ หมวดพิเศษจะมีราคาแพงกว่าหมวดธรรมดา ร้านปาหนันยินดีรับซื้อแบงค์ 500 ลายน้ำสมเด็จย่า ราคารับซื้อมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง หากมีข้อสงสัยอะไรโปรดติดต่อร้านปาหนันจิวเวลรี่ทุกช่องทาง

สรุป

แบงค์ 500 บาทลายน้ำสมเด็จย่า ไม่ใช่แบงค์ที่ผลิตผิดพลาดแต่เป็นแบงค์ที่ระลึกเนื่องในโอกาส สมเด็จย่าพระชนมายุ 90 พรรษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2533 เมื่อนำธนบัตรยกส่องกับแสงจะเห็นลายน้ำของสมเด็จย่า

คลิปวิดีโอ


สังเกตดีๆ…แบงค์20สังเกตตรงนี้ ราคารับซื้อสูงสุด50,000บาท

สังเกตดีๆ…แบงค์20สังเกตตรงนี้ ราคารับซื้อสูงสุด50,000บาท

แบงค์ 20 บาทรุ่นนี้เป็นแบงค์ 20 บาทในสมัยรัชกาลที่ 9 เราเรียกแบงค์ 20 บาทรุ่นว่า 20 บาทโทมัสแบบ 9 ธนบัตรรุ่นนี้ออกใช้หมุนเวียนเมื่อปี พ.ศ. 2500 ใช้หมุนเวียนถึงปี พ.ศ. 2514 เป็นรุ่นที่ 5 ของ แบงค์ 20 โทมัสแบบ 9 เป็นรุ่นสุดท้ายของ 20 บาทโทมัสแบบ 9 ก่อนจะมีการผลิตแบงค์ 20 แบบที่ 10

แบงค์ 20 โทมัสแบบ 9 หมวดหายาก

รูป1

ถ้าเป็นแบงค์หมวดธรรมดาแบงค์สภาพสวยๆมีราคาซื้อขาย 500 บาทถึง 600 บาท แต่ถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้ จะมีราคา 100 บาทถึง 200 บาท แต่ถ้าคุณสังเกตดีๆแบงค์ 20 โทมัสแบบ 9 คุณอาจมีหมวดหายากอยู่ก็ได้ แบ่งหมวดหายากเป็นหมวดคร่อม หมวด G20 ลายเซ็นของ เสริม วินิจฉัยกุล และและโชติ คุณะเกษม หมวดหายากนี้มีการผลิตน้อยมาก

รูป2

ไม่ทราบว่าหมวดหายากผลิตกี่ใบ สังเกตให้ดีร้านปาหนันยินดีรับซื้อ แบงค์ 20 โทมัสแบบ 9 หมวด G20 สภาพผ่านการใช้ หลักพันบาทถึงหลักหมื่นบาท ถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้ราคารับซื้อสูงสุด 50,000 บาท ขอย้ำอีกครั้ง แบงค์ 20 โทมัสแบบ 9 หมวด G20 ราคาซื้อขายไม่ใช่แค่หลักร้อยบาทเท่านั้น แต่ราคารับซื้อสูงสุดถึง 50,000 บาท

สรุป

แบงค์ 20 โทมัสแบบ 9 มีทั้งหมวดธรรมดา และหมวดหายาก หมวดธรรมดาราคาซื้อขายแค่หลักร้อย แต่ถ้าเป็นหมวดหายาก หมวด G20 ราคารับซื้อสูงสุดถึง 50,000 บาท ถ้าอยากติดต่อสอบถามสามารถติดต่อได้ที่ร้านปาหนันจิวเวลรี่ทุกช่องทาง

คลิปวิดีโอ


แบงค์100 ช้างแดงแบบพิเศษใบเดียวถึงหลักหมื่น กับเรื่องลับๆซ่อนไว้ หลายคนคงไม่รู้

แบงค์100 ช้างแดงแบบพิเศษใบเดียวถึงหลักหมื่น กับเรื่องลับๆซ่อนไว้ หลายคนคงไม่รู้

แบงค์100ช้างแดง ที่ดูเหมือนจะธรรมดา แต่ราคาใบเดียวสูงถึงหลักหมื่น ถ้าคุณดูเป็น แบงค์ร้อยช้างแดงนี้เป็นแบงค์ 100 แบบที่ แบบที่ 12 วันที่ออกใช้ วันที่ 6 เมษายน 2521 ด้านหน้า ​พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ด้านหลังแบงค์ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

100 ช้างแดงลายเซ็นหายาก

รูป1

แบงค์ร้อยช้างแดงที่เป็นหมวดธรรมดาลายเซ็นธรรมดาสภาพสวยๆขายอยู่ประมาณ 200บาท ถึง 300 บาท สภาพที่ไม่สวยขายประมาณ100ต้นๆเท่านั้น แต่มีลายเซ็นหายากในแบงค์ร้อยแบบที่ 12 ด้วย ที่ทำให้แบงค์ 100 ราคา 200บาท 300 บาท มีราคาสูงขึ้นหลักพันถึงหลักหมื่นบาท มีวิธีสังเกตดังนี้

รูป2

แบงค์หมวดหายาก หมวด 92 P หรือ หมวด ๙๒ ภ และมีหมายเลข 6 หลัก ตัวเลขเหลี่ยม และมีจุดที่สำคัญนั่นคือลายเซ็นหายาก จะเป็นลายเซ็นของ สมหมาย ฮุนตระกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้น และอีกลายเซ็น คือ ลายเซ็นของ นุกูล ประจวบเหมาะ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในสมัยนั้น

สรุป

แบงค์ร้อยช้างแดงแบบที่ 1 ที่เป็นหมวดหายาก ลายเซ็นหายาก มีราคาสูงหลักพันถึงหลักหมื่นบาท ลายเซ็นหายาก จะเป็นลายเซ็นของ สมหมาย ฮุนตระกูล และ ลายเซ็นของ นุกูล ประจวบเหมาะ ร้านปาหนันยินดีรับซื้อให้ราคาสูงถึงหลักหมื่นบาท หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ปาหนันจิวเวลรี่ทุกช่องทาง

คลิปวิดีโอ


รับซื้อแบงค์100บาท รัชกาลที่9 สังเกตุง่ายๆนิดเดียว ราคาสูงถึง 100000บาท

รับซื้อแบงค์100บาท รัชกาลที่9 สังเกตุง่ายๆนิดเดียว ราคาสูงถึง 100000บาท

แบงค์ร้อยรุ่นนี้เป็นรุ่นโทมัสแบบที่ 9 ประกาศใช้เมื่อปี 2491 ในวงการนักสะสมเรียกแบ้งนี้ว่า แบงค์หน้าหนุ่ม เพราะพระพักตร์ของ ร 9 ทรงวัยเยาว์ และมีแบงค์ที่พระพักตร์ของร 9 ทรงมีอายุขึ้น โดยปกติแบงค์ร้อยรุ่นนี้ มีราคาที่นักสะสมเล่นกันประมาณหลักพันบาท แต่มีรุ่นหายากมากเป็นพิเศษอยู่ด้วย

แบงค์ 100 โทมัสแบบ 9 รุ่นพิเศษ

หมวดธรรมดา

แบงค์ 100 โทมัสแบบ 9 หมวดพิเศษ สังเกตตรงหมวดของแบงค์ หมวดพิเศษที่มีราคาสูงคือหมวด B30 ในวงการนักสะสมเรียกหมวดนี้ว่าหมวดคร่อม เพราะคร่อมช่วงระหว่างสองรัฐบาลในขณะนั้น แบงค์หมวดพิเศษก็จะมีแยกย่อย อีกประมาณ 2 แบบ คือลายเซ็นของ กระทรวงการคลังในขณะนั้น

หมวดหายาก

ลายเซ็นแบบที่ 1 หากมี หมวด B30 และ ลายเซ็นของ เภาบริภัณฑ์ ยุทธกิจ กับ เดช สนิทวงศ์ ราคารับซื้อขั้นต่ำหลักหมื่นถึงหลักแสน ตามสภาพความสวยงามของแบงค์ และลายเซ็นแบบที่ 2 หมวด B30 ถ้ามีลายเซ็นของ เภาบริภัณฑ์ ยุทธกิจ และ สวินิจฉัยกุล ราคารับซื้อหลักพันถึงหลักหมื่น ตามสภาพของแบงค์ ใครมีแบงค์แบบนี้ส่งรูปมาที่ร้านปาหนันจิวเวลรี่ได้

หมวดหายากจะมีลายเซ็น 2 แบบ

สรุป

แบงค์ 100 โทมัสแบบ 9 หมวดพิเศษ คือหมวด B30 แบงค์หมวดพิเศษก็จะมีแยกย่อย อีกประมาณ 2 แบบ แบบที่ 1 ลายเซ็นของ เภาบริภัณฑ์ ยุทธกิจ และ เดช สนิทวงศ์ แบบที่ 2 หมวด B30 ลายเซ็นของ เภาบริภัณฑ์ ยุทธกิจ และ สวินิจฉัยกุล

คลิปวิดีโอ


1 สตางค์รู ปั๊มพลาด ดูง่ายๆ รับซื้อ 2,000 บาท ถึง 5,000 บาท

1 สตางค์รู ปั๊มพลาด ดูง่ายๆ รับซื้อ 2,000 บาท ถึง 5,000 บาท

เหรียญสตางค์รูที่ร้านปาหนันรับซื้อ ราคาสูง จะเป็นเหรียญสตางค์รูที่เป็นปีหายาก และน้อยครั้งที่จะพบปีหายาก แต่เหรียญสตางค์รูที่ร้านปาหนันรับซื้อนั้น เป็นเหรียญ 1 สตางค์รูธรรมดาธรรมดา ที่เชื่อว่าหลายบ้านมีสะสมกันไว้ เพราะเหรียญ 1 สตางค์รูมีจำนวนการผลิตที่เยอะมากๆ จึงเป็นไปได้สูงที่จะมีเหรียญ 1 สตางค์รูปั๊มพลาดอยู่ด้วย

รีบค้นเหรียญ 1 สตางค์รู

สตางค์รู ปั๊มพลาด
รูป1

เหรียญ 1 สตางค์รูที่ร้านปาหนันรับซื้อนี้ เป็นเหรียญ 1 สตางค์รูที่มีการปั๊มพลาด สังเกตง่ายมากๆ เพียงแค่ลวดลายบนตัวเหรียญ มีความผิดแปลกจากเหรียญอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่มีลักษณะคล้ายเหรียญ 2 รู ที่อีกรูหนึ่งไม่มีการเจาะ หากคุณพบเหรียญ 1 สตางค์รูแบบนี้ ถ่ายภาพแล้วส่งมาที่เฟซบุ๊คร้านปาหนันจิวเวลรี่ หรือทางไลน์ร้านปาหนันจิวเวลรี่ 

สตางค์รู ปั๊มพลาด
รูป2

ราคารับซื้อเหรียญ 1 สตางค์รูปั๊มพลาด ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของลวดลายบนตัวเหรียญ ริ้วรอยต่างๆบนตัวเหรียญ ความหม่นหมอง สนิมเขียวที่มักเกิดกับแร่ทองแดง เพราะเหรียญ 1 สตางค์รูนี้ มีแร่ทองแดงเป็นส่วนประกอบสำคัญ ราคารับซื้ออยู่ที่  2000บาท ถึง 5,000

สรุป

เหรียญ 1 สตางค์รูปั๊มพลาด สังเกตง่ายมากๆ เพียงแค่ลวดลายบนตัวเหรียญ มีความผิดแปลกจากเหรียญอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่มีลักษณะคล้ายเหรียญ 2 รู ที่อีกรูหนึ่งไม่มีการเจาะ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยหลายปัจจัย

คลิปวิดีโอ

ช่องทางในการติดต่อเพจ ร้านปาหนันจิวเวลรี่
inbox : www.facebook.com/panunjewelry/inbox
Line@ : https://lin.ee/s3s5
yqP
โทรศัพท์ : 054-067303
เวลาทำการของร้านปาหนันจิวเวลรี่ (9โมงเช้า ถึง 4โมงเย็น วันจันทร์-วันเสาร์)


รับซื้อ 1 สตางค์รูเจาะรูเบี้ยว

รับซื้อ 1 สตางค์รูเจาะรูเบี้ยว

เหรียญสตางค์รูเคยถูกนำมาใช้อยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะมีการยกเลิกการใช้ไป เหรียญสตางค์รูมีมูลค่าที่น้อย ทำให้มีการผลิตที่เยอะมาก เหรียญสตางค์รูมีเอกลักษณ์ที่มีรูตรงกลางเหรียญ ซึ่งแตกต่างจากเหรียญในปัจจุบันเป็นอย่างมาก การเก็บเหรียญสตางค์รูโดยการนำเชือกมาร้อยเข้าด้วยกันเป็นก้อนๆ เพื่อสะดวกต่อการจับจ่ายใช้สอย 

ร้านปาหนันรับซื้อเหรียญเจาะรูเบี้ยว

สตางค์รูเจาะรูเบี้ยว
รูป1

การผลิตเหรียญสตางค์รูนั้นจะทำการเจาะรูตรงกลางเหรียญ จึงเป็นที่มาของคำว่าเหรียญสตางค์รู เหรียญสตางค์รูผลิตออกมาหลายล้านเหรียญ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพได้ทุกเหรียญ อาจมีเหรียญผลิตผิดพลาดปะปนออกมาด้วย เลข 1 ในความผิดพลาดของเหรียญสตางค์รูคือเหรียญที่มีการเจาะรูเบี้ยว

สตางค์รูเจาะรูเบี้ยว
รูป2

สังเกตง่ายมากๆเพียงแค่มองรูตรงกลางเหรียญ เหรียญที่ร้านปาหนันรับซื้อนั้น เหรียญสตางค์รูจะไม่มีรูตรงกลาง แต่จะมีรูอยู่ใกล้กับขอบเหรียญ ราคารับซื้อ 2,000 บาทถึง 5,000 บาท ราคารับซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง

สรุป

เหรียญสตางค์รูเจาะรูเเบี้ยว เกิดจากการผลิตผิดพลาด สังเกตได้ง่ายมากๆ การเจาะรูจะไม่มีรูตรงกลาง แต่รูจะอยู่ใกล้ๆกับขอบเหรียญ ร้านปาหนันรับซื้อเหรียญสตางค์รูเจาะรูเบี้ยว สามารถติดต่อได้ที่ร้านปาหนันจิวเวลรี่ ราคารับซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง

คลิปวิดีโอ

ช่องทางในการติดต่อเพจ ร้านปาหนันจิวเวลรี่
inbox : www.facebook.com/panunjewelry/inbox
Line@ : https://lin.ee/s3s5
yqP
โทรศัพท์ : 054-067303
เวลาทำการของร้านปาหนันจิวเวลรี่ (9โมงเช้า ถึง 4โมงเย็น วันจันทร์-วันเสาร์)


รับซื้อเหรียญสตางค์รูหายาก รับซื้อไม่ว่าจะเป็น 5 สตางค์ 10 สตางค์

รับซื้อเหรียญสตางค์รูหายาก รับซื้อไม่ว่าจะเป็น  5 สตางค์  10 สตางค์

ที่มาของชื่อเหรียญสตางค์รูนั้น เนื่องจากเหรียญชนิดนี้ได้ทำการเจาะรูตรงกลาง เพื่อสะดวกในการร้อยเหรียญเข้าด้วยกันเป็นจำนวนมาก และเพื่อง่ายต่อนำไปใช้จ่ายหรือง่ายต่อกันเก็บเหรียญจำนวนมาก เหรียญสตางค์รูมีด้วยกันหลายชนิดราคา ได้แก่ 1 สตางค์ 5 สตางค์ 10 สตางค์ และชนิดราคาที่สูงที่สุดของเหรียญสตางค์รูคือ 20 สตางค์ เนื้อโลหะที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ เนื้อเหรียญดีบุก เนื้อเหรียญทองแดง เนื้อเหรียญนิกเกิล และเนื้อโลหะที่พิเศษและหายากมากคือ เหรียญสตางค์รูที่ทำด้วยทองคำ (เหรียญตัวอย่าง)

ร้านปาหนันรับซื้อเหรียญสตางค์ที่ไม่ได้เจาะรู

สตางค์รูหายาก
รูป1

เหรียญสตางค์รูที่ร้านปาหนันประกาศรับซื้อนี้ จะเป็นเหรียญสตางค์ทำไม่ได้ทำการเจาะรู คาดว่าเกิดจากการผลิตผิดพลาด ส่วนใหญ่แล้วเหรียญสตางค์ที่ไม่ได้เจาะรู ชนิดราคาที่พบได้บ่อยคือชนิดราคา 10 สตางค์ เนื้อนิกเกิล และเนื้อทองแดง ส่วนเหรียญ 1 สตางค์รูเนื้อดีบุกที่ไม่ได้เจาะรูปัจจุบันยังไม่มีราคารับซื้อ

รูป2

เหรียญสตางค์ที่ไม่ได้เจาะรูจะสังเกตง่ายมาก หากใครมีเหรียญสตางค์แบบในรูปนี้ถือว่าโชคดีมาก ราคาที่ร้านปาหนันรับซื้อหากมีราคาเปลี่ยนแปลงสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้านปาหนันจิวเวลรี่ทุกช่องทาง

สรุป

ร้านปาหนันรับซื้อเหรียญสตางค์ที่ไม่ได้เจาะรู ชนิดราคา 10 สตางค์จะพบมากที่สุด ชนิดราคา 5 สตางค์ ก็มีพบบ้าง และไม่รับซื้อเหรียญสตางค์เนื้อดีบุกที่ไม่ได้เจาะรู สำหรับราคาที่รับซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง ใครมีเหรียญแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้านปาหนันจิวเวลรี่

คลิปวิดีโอ

ช่องทางในการติดต่อเพจ ร้านปาหนันจิวเวลรี่
inbox : www.facebook.com/panunjewelry/inbox
Line@ : https://lin.ee/s3s5
yqP
โทรศัพท์ : 054-067303
เวลาทำการของร้านปาหนันจิวเวลรี่ (9โมงเช้า ถึง 4โมงเย็น วันจันทร์-วันเสาร์)


เหรียญรวงข้าว 50 สตางค์ มีบล็อกพระเศียรตรง

เหรียญรวงข้าว 50 สตางค์ มีบล็อกพระเศียรตรง

เหรียญหมุนเวียนที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน เมื่อพลิกเหรียญด้านหัวและด้านก้อยจะหันสลับกัน แต่เมื่อมีนอนหัวและด้านก้อยหันขึ้นทางเดียวกัน ในวงการนักสะสมเรียกว่าบล็อกพระเศียรตรง ถือว่าเป็นเรื่องแปลกและเป็นเหรียญหายาก ส่วนเหรียญที่ระลึกจะมีพระเศียรตรงเป็นเรื่องปกติ 

รับซื้อขั้นต่ำ 500 บาท

เหรียญรวงข้าว 50 สตางค์
รูป1

ถึงแม้ว่าเหรียญ 50 สตางค์รวงข้าวจะมีจำนวนการผลิตมากถึง 120 ล้านเหรียญ คาดว่าเหรียญปีนี้ประชาชนทั่วไปยังเก็บสะสมไว้ แต่มีรูปแบบที่ราคาสูงนั่นคือเหรียญที่เป็นบล็อกพระเศียรตรง สังเกตง่ายมากเพียงค่าคุณพลิกเหรียญดู ถ้าด้านหัวและด้านก้อยหันขึ้นทางเดียวกันแสดงว่าคุณโชคดีแล้ว เพราะร้านปาหนันรับซื้อเหรียญละ 500 บาทขั้นต่ำ  บาทขั้นต่ำราคา บาทขั้นต่ำ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

เหรียญรวงข้าว 50 สตางค์
รูป2

สรุป

เหรียญรวงข้าวปี  2520  มีบล็อกพระเศียรตรง พบได้ทั้งเหรียญ 25 สตางค์ และ 50 สตางค์  แม้ว่าจำนวนการผลิตจะมีมากเป็นร้อยล้านเหรียญ แต่ยังมีการพบเจอเหรียญที่เป็นบล็อกพระเศียรตรง ร้านปาหนันรับซื้อพระเศียรตรง 

คลิปวิดีโอ

ช่องทางในการติดต่อเพจ ร้านปาหนันจิวเวลรี่
inbox : www.facebook.com/panunjewelry/inbox
Line@ : https://lin.ee/s3s5
yqP
โทรศัพท์ : 054-067303
เวลาทำการของร้านปาหนันจิวเวลรี่ (9โมงเช้า ถึง 4โมงเย็น วันจันทร์-วันเสาร์)