Post CSS
Footer CSS

โอ้โห!!!ดูง่ายอะไรขนาดนั้น…แบงค์20โทมัสแบบ9 แค่ดูหมายเลขด้านหน้า ก็มีราคาอาจสูงถึง 80000บาท

ร้านปาหนันจิวเวลรี่รับซื้อแบงค์ 20 บาท โทมัสแบบ 9 แบงค์โทมัสแบบ 9 เป็นแบงค์ชุดแรกในรัชกาลที่ 9 ที่มีการนำออกมาใช้ แบงค์แบบที่ 9 มีการใช้ต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปีพ.ศ 2491 จนถึงพ.ศ 2514 รวมเป็นระยะเวลา 25 ปี และมีรุ่นย่อยๆอีก 5 รุ่น ที่มีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อย หากไม่สังเกตให้ดีก็ไม่แตกต่างกันมาก

ดูแค่เลขหมวด

รูป1

แบงค์ 20 บาทแบบที่ 9 นี้ มีทั้งหมวดธรรมดาที่หาง่าย แล้วหมวดที่หายาก นอกจากนี้แล้วยังมีเลขหมวดพิเศษอีกด้วย โดยเริ่มจากหมวดธรรมดา ปัจจุบันราคาซื้อขายนั้นยังไม่เกิน 500 บาท ในสภาพที่ไม่เก่าเกินไป ส่วนสำหรับหมวดที่หายากนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน ซึ่งราคารับซื้อก็แตกต่างกัน

รูป2

รูปแบบหมวดหายากแบบที่ 1 แบงค์จะมี G20 ดูเพียงแค่นี้ก็ทำให้แบงค์นี้มีราคาสูงกว่าแบงค์หมวดธรรมดาแล้ว โดยราคารับซื้อ 10,000 ถึง 50,000 บาท (ราคารับซื้อขึ้นอยู่กับสภาพของแบงค์ด้วย) ส่วนรูปแบบหมวดหายากแบบที่ 2 ถ้าหมวด G20 มีเลขมวลด้านหน้าเป็น เลข 8 หรือเลข 9 ราคารับซื้อก็สูงขึ้นด้วย สำหรับราคารับซื้อรูปแบบหมวดหายากแบบที่ 2 นั้น ราคารับซื้อสูงสุดที่ 80,000 บาท

สรุป

แบงค์ 20 บาท โทมัสแบบ 9 มีทั้งหมวดธรรมดาที่หาง่าย แล้วหมวดที่หายาก สำหรับหมวดที่หายากนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน รูปแบบหมวดหายากแบบที่ 1 แบงค์จะมี G20 รูปแบบหมวดหายากแบบที่ 2 ถ้าหมวด G20 มีเลขมวลด้านหน้าเป็น เลข 8 หรือเลข 9 ราคารับซื้อก็สูงขึ้นด้วย

คลิปวิดีโอ