Post CSS
Footer CSS

เหรียญ 25 สตางค์ ที่รับซื้อ

เหรียญ 25 สตางค์ เป็นเหรียญที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ไม่ค่อยมีใครนำออกมาใช้จ่าย ส่วนมากมักจะเก็บไว้ เหรียญ 25 สตางค์ทั้ง 2 เหรียญนี้ เป็นเหรียญที่หายากลำดับต้นๆ ของรัชกาลที่ 9 และเป็น 1 ใน 10 เหรียญหมุนเวียนหายากของรัชกาลที่ 9

1.25 สตางค์ ปี 2542

เหรียญ 25 สตางค์ 2542

รับซื้อสภาพผ่านการใช้และไม่ผ่านการใช้

ลักษณะของเหรียญ

ด้านหัว พระบรมรูป ด้านก้อย วัดพระธาตุวรมมหาวิหาร

ขนาด 16 มม. น้ำหนัก 1.9 กรัม

เนื้อโลหะ อะลูมิเนียมบอนซ์(ทองเหลือง)

ราคารับซื้อ – บาท

2.25 สตางค์ ปี 2544

เหรียญ 25 สตางค์ 2544

รับซื้อสภาพผ่านการใช้และไม่ผ่านการใช้

ลักษณะของเหรียญ

ด้านหัว พระบรมรูป ด้านก้อย วัดพระธาตุวรมมหาวิหาร

ขนาด 16 มม. น้ำหนัก 1.9 กรัม

เนื้อโลหะ อะลูมิเนียมบอนซ์(ทองเหลือง)

ราคารับซื้อ – บาท

คลิปวิดีโอ เหรียญ25สตางค์