Post CSS
Footer CSS

แบงค์20บาทผลิตผิดพลาด

ปกติแล้วธนบัตรทุกฉบับที่ตีพิมพ์ออกมาจะมี หมวดหมู่ตัวเลขกำกับทุกฉบับ
แต่บางครั้งก็พิมพ์ธนบัตรก็ผิดพลาดได้ เพราะธนบัตรพิมพ์ออกมาหลายล้านฉบับ
หากมีธนบัตรเหล่านี้ต้องลองเช็คดูก่อนว่าเป็นของแท้มั้ย ธนบัตรที่แท้จะมีลายน้ำและมีแถบฟรอย์อยู่บนธนบัตร เพราะเหล่ามิจฉาชีพอาจจงใจทำขึ้นมาเพื่อไปหลอกลวงคนอื่นได้

แบงค์ไม่มีเลขกำกับ

รูป1

นี้คือแบงค์20บาทที่ไม่มีหลายเลขกำกับอยู่ หลายคนคงสังเกตความผิดได้ปกติทันที
ทางร้านได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วพบว่าเป็นของแท้แน่นอน ไม่มีร่องลอยของการลบ
รูป

รูป2

แบงค์20บาท ร.9 ที่ปกติแล้ว เลขกำกับจะอยู่ด้านบน และอยู่อยู่ด้านข้างขวาของแบงค์

รูป1

ร้านปาหนันรับซื้อแบงค์ที่ผลิตผิดพลาดแบบนี้
สภาพผ่านการใช้ รับซื้อราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท
สภาพไม่ผ่านการใช้สามารถตกลงราคากันได้

สรุป

ธนบัตรที่พิมพ์ออกมาจะหมวดหมู่และหลายเลขกำกับอยู่ แต่ก็มีธนบัตรที่ผลิตผิดพลาด
ธนบัตรที่ไม่มีหมวดหมู่และหมายเลขกำกับถือว่าเป็นธนบัตรผลิตผิดพลาด และธนบัตรมีความผิดพลาดแบบอื่นได้ด้วย เช่น พิมพ์เคลื่อน พิมพ์แค่ด้านใดด้านหนึ่ง พิมพ์ไม่เต็มกระดาษบ้าง

คลิปวิดีโอ