Post CSS
Footer CSS

เหรียญ5บาทเรือหงส์ ปีหายาก

เหรียญ5บาทเรือหงส์ เริ่มออกมาหมุนเวียนกันเมื่อ พ.ศ.2530 โดยด้านก้อยเป็นภาพเรือหงส์ เหมือนกับเหรียญ 1 บาท พ.ศ.2520 โดยทั้งเหรียญ5บาท และเหรียญ 1 บาท ก็ยังใช้หมุนเวียนควบคู่กันไป ทำให้สมัยนั้นประชาชนเกิดความสับสนระหว่าง เหรียญ5กับเหรียญ1บาท คาดว่าเกิดจากการใช้ภาพเรือหงส์เหมือนกัน หว่างระหว่างเหรียญ 1 บาทและ เหรียญ 5 บาท เหรียญเรือหงส์นั้นมีสองปี คือ เหรียญปี 2530 และเหรียญ ปี 2531

เหรียญ 5 บาทเรือหงษ์ 2530

เหรียญ 5 บาทเรือหงษ์ พ.ศ.2530

เหรียญ 5 บาทเรือหงษ์ พ.ศ.2530 ด้านหัว:พระบรมรูป ร.9 ด้านก้อย:เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ขนาด:24มม. น้ำหนัก:7.5กรัม ราคารับซื้อUNC: 50-80 บาท

เหรียญ 5 บาทเรือหงษ์ พ.ศ.2531

เหรียญ 5 บาทเรือหงษ์ พ.ศ.2531 ด้านหัว:พระบรมรูป ร.9 ด้านก้อย:เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ขนาด:24มม. น้ำหนัก:7.5กรัม ราคารับซื้อUNC: 150-180 บาท

เหรียญ 5 บาทเรือหงษ์ พ.ศ.2529

เหรียญ 5 บาทเรือหงษ์ พ.ศ.2529 ด้านหัว:พระบรมรูป ร.9 ด้านก้อย:เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ขนาด:24มม. น้ำหนัก:7.5กรัม ราคารับซื้อUNC: 100,000-300,000 บาท

สรุป

เหรียญ5บาท ปีที่หายากที่ร้านปาหนันรับซื้อราคาเป็นแสนนั้นคือ เหรียญ 5 บาท เรือหงส์ พ.ศ.2529 โดยด้านที่มีเรือหงส์จะคล้ายกับเหรียญ 1 บาท พ.ศ.2520  โดยราคารับรับซื้ออยู่ที่ประมาณ 100,000 บาท – 300,000 บาท

คลิปวิดีโอ