Post CSS
Footer CSS

เหรียญครุฑปีนี้ที่รับซื้อ

เหรียญครุฑที่ปีที่จะรับซื้อนี้ เป็นเหรียญครุฑที่มีรูปครุฑอยู่ติดกับขอบเหรียญนักสะสมนิยมเรียกว่า เหรียญครุฑด้านข้าง โดยเหรียญครุฑด้านข้างเริ่มผลิตปี พ.ศ.2520 โดยเหรียญครุฑด้านข้างมีเนื้อนิกเกิล25เปอร์เซ็นต์ สอดไส้ทองแดง 75 เปอร์เซ็นต์ รูปแบบของเหรียญคือไส้ทองแดงอยู่กลางแล้วประกบด้วยนิกเกิล มองเห็นไส้ทองแดงจากขอบเหรียญ

เหรียญ 5 บาท 2524 (ครุฑข้าง)

รูป1

มีการสันนิฐานว่ารัฐบาลสมัยนั้นได้เตรียมนำเหรียญ 5 บาท 2524 (ครุฑข้าง) ออกมาใช้ แต่สาเหตุประการใดก็ไม่ทราบ ช่วงนั้นได้มีการเปลี่ยนรูปแบบของเหรียญครุฑ จากรูปแบบครุฑด้านข้าง มาเป็นครุฑอยู่ตรงกลาง เลยทำให้เหรียญครุฑปี พ.ศ. 2524 ไม่ได้ถูกนำมาใช้

ราคารับซื้อ 100,000 – 200,000 บาท

สรุป

เหรียญครุฑด้านข้างเริ่มผลิตปี พ.ศ.2520 รัฐบาลสมัยนั้นได้เตรียมนำเหรียญ 5 บาท 2524 (ครุฑข้าง) ออกมาใช้ แต่ด้มีการเปลี่ยนรูปแบบของเหรียญครุฑ จากรูปแบบครุฑด้านข้าง มาเป็นครุฑอยู่ตรงกลาง เลยทำให้เหรียญ ปี พ.ศ.2524 เป็นเหรียญที่หายากมาก ราคารับซื้อไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท

คลิปวิดีโอ