Post CSS
Footer CSS

1บาท 2505

เหรียญ 1 บาทปี 2505 ถือว่าเป็นบล็อกต้นๆของรัชกาลที่ 9 มีการเชื่อว่าเหรียญ 1 บาทปี 2505 บล็อกหายากนี้มาทำเป็นเหรียญตัวอย่าง คาดว่ามีการหลุดออกมาใช้หมุนเวียน โดยการหลุดออกมาใช้มีหลายคนตั้งทฤษฏีขึ้นมา บางคนคาดว่า มีการตั้งใจหลุดออกมาใช้ บางคนคาดว่าเหรียญหลุดออกมาใช้ปะปนกับเหรียญอื่นๆ

เหรียญ 1 บาท พ.ศ.2505 บล็อกหาง่าย

1บาท2505บล็อกหาง่าย

บล็อกหาง่ายราคายังไม่แพงเพราะผลิตออกมาเยอะ วิธีสังเกตบล็อกหาง่าย ปลายมงกุฎชี้ อยู่ระหว่างตัว ยอยักษ์ กับ พอพาน

1บาท2505บล็อกหาง่าย

เหรียญ 1 บาท พ.ศ.2505 บล็อกหายาก

1บาท2505บล็อกหายาก

เหรียญ 1 บาท พ.ศ.2505 บล็อกหายากนี้มีลักษณะคล้ายกับเหรียญ 1 บาท พ.ศ.2505 บล็อกหาง่าย

โดยลักษณะของเหรียญมีดังนี้
ด้านหัว-พระบรมรูป ร.9 ด้านก้อย-ตราแผ่นดิน เนื้อโลหะสีขาว(คิวโปรนิกเกิล)
ขนาด 27 มม. น้ำหนัก 7.5 กรัม

วิธีสังเกต

1บาท2505บล็อกหายาก

ด้านหัว-พระเศียร พระบรมรูป ร.9  ค่อนข้างใหญ่

1บาท2505บล็อกหายาก

ด้านก้อย-ด้านตราแผ่นดิน ปลายมงกุฎชี้ตรง ยอยักษ์ (สังเกตได้ง่ายมาก)

ราคาที่รับซื้อ 50,000 – 100,000 บาท (ขึ้นอยู่ที่สภาพความใหม่ของเหรียญ ถ้าเหรียญดูมีความใหม่มากราคายิ่งแพง)

สรุป

เหรียญ 1 บาท พ.ศ. 2505 มี 2 บล็อกด้วยกัน มีบล็อกหาง่ายและบล็อกหายาก วิธีการที่แยกแยะเหรียญที่หายากและเหรียญที่หาง่าย คือ ดูที่ด้านก้อย ปลายมงกุฎ ถ้าปลายมงกุฎชี้อยู่ระหว่าง ตัว ย และ ตัว พ เป็นบล็อกหาง่าย และ ถ้าปลายมงกุฎชี้ตรงตัว ย ถือว่าเป็นบล็อกหายาก ราคารับซื้อประมาณ 50,000 – 100,000 บาท

คลิปวิดีโอ