Post CSS
Footer CSS

เรื่อง

เนื่องด้วย ธนบัตรบัตร พกพาง่าย น้ำหนักเบา เก็บง่าย เลยเป็นที่นิยมมากกว่าเหรียญ เงินตราแบบธนบัตรบัตรเลยนิยมใช้มาถึงปัจจุบัน ธนบัตรในสมัยใน ร.8 เป็นธนบัตรแบบที่ 8 มี 5 ชนิดราคา ได้แก่ ธนบัตรชนิดราคา 1 บาท ธนบัตรชนิดราคา 5 บาทธนบัตรชนิดราคา 10 บาทธนบัตรชนิดราคา 20 บาทธนบัตรชนิดราคา 100 บาท

ธนบัตร ร.8 หมวดหายาก

รูป1

ธนบัตร ร.8 แบบที่8 หมวดหายากที่ร้านปาหนันรับซื้อนี้ คือชนิดราคา 1 บาท ธนบัตรแบบที่ 8 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2489 โดยได้ถูกผลิตที่ประเทศอเมริกาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง วงการนักสะสมเรียกว่าแบงก์เมกา
จำนวนการผลิตธนบัตรรุ่นนี้ประมาณ 250,000,000 (250 ล้าน) ฉบับ

รูปธนบัตร ร.8 แบบที่ 8 แบบปกติ

โดยทั่วไปธนบัตรจะมีหมวดและหมายเลขกำกับอยู่บนธนบัตร แต่ละฉบับจะมีเลขไม่ซ้ำกัน
ธนบัตรแบบธรรมดารุ่นนี้จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ด้านหน้าตัวเลขและด้านหลังตัวเลข หมวดและเลขกำกับแบบนี้ A 60423480 B

หมวดปกติขึ้นอยู่กับสภาพธนบัตรรับซื้อราคา 50-300 บาท

รูปธนบัตร ร.8 แบบที่ 8 แบบหายาก

สำหรับรุ่นที่หายากนั้นคือ หมวดที่มีแค่ตัว A อยู่ด้านหน้าเท่านั้น

หมวดหายากขึ้นอยู่กับสภาพธนบัตรรับซื้อราคา 500-3,000 บาท

สรุป

ธนบัตร รัชกาลที่ 8 แบบที่ 8 ชนิดราคา 1 บาท มีอยู่ 2 หมวดด้วยกัน หมวดปกติและหมวดหายาก วิธีสังเกตหมวดปกติและหมวดหายาก คือ ตัวอักษร A อยู่ด้านหน้าเพียงตัวเดียวจะเป็นหมวดหายาก

คลิปวิดีโอ