Post CSS
Footer CSS

เหรียญ ช้างสามเศียร ร.6 แบบไหนราคาแพง

ช้างสามเศียรไอราพตเริ่มใช้ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 โดยจะทำเป็นเหรียญหมุนเวียน แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน รัชกาลที่ 5 ได้สวรรคตเสียก่อน เลยนำเอาเหรียญช้างสามศียรไอราพตมาทำเป็นเหรียญที่ระลึกในงานพระบรมศพ เหรียญ ช้างสามเศียร ร.6 เลยได้นำเอาแบบเหรียญในรัชกาลที่ 5 มาใช้นั้นเอง

เหรียญ ช้างสามเศียร ร.6

รูป1

เหรียญ ช้างสามเศียร ร.6 มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ มีการเปลี่ยนจากการใช้ รศ. เปลี่ยนมาใช้ พ.ศ. เหรียญ ช้างสามเศียร ร.6 มี 3 ชนิดราคาได้แก่ 1 สลึง 2 สลึง และ 1 บาท
โดยบทความนี้จะกล่าวถึง เหรียญชนิดราคา 1 บาท สำหรับเหรียญ เหรียญ ช้างสามเศียร ชนิดราคา 1 บาท นำออกมาใช้ตั้งแต่ปี 2456 จนถึงปี 2461

โดยบทความนี้จะกล่าวถึง เหรียญชนิดราคา 1 บาท
สำหรับเหรียญ เหรียญ ช้างสามเศียร ชนิดราคา 1 บาท นำออกมาใช้ตั้งแต่ปี 2456 จนถึงปี 2461

เหรียญ 1 บาท 2456

เหรียญ 1 บาท 2456 จำนวนการผลิต 2.69 ล้านเหรียญ ราคารับซื้อตามสภาพไม่ต่ำกว่า1000บาท

เหรียญ 1 บาท 2457

เหรียญ 1 บาท 2457 มีการเปลี่ยนรูปแบบของช้างสามเศียรไอราพต ทำให้มีความสวงยงามมากกว่า เหรียญ 1 บาท 2456 จำนวนการผลิต 4.9 แสนเหรียญ ราคารับซื้อตามสภาพ 4,500 – 25,000 บาท

เหรียญ 1 บาท 2458

เหรียญ 1 บาท 2458 จำนวนการผลิต 5 ล้านเหรียญ ราคารับซื้อตามสภาพ 1,000 – 10,000 บาท

เหรียญ 1 บาท 2459

เหรียญ 1 บาท 2459 จำนวนการผลิต 9.08 ล้านเหรียญ ราคารับซื้อตามสภาพ 500 – 4,000 บาท

เหรียญ 1 บาท 2460

เหรียญ 1 บาท 2460 จำนวนการผลิต 14.34 ล้านเหรียญ ราคารับซื้อตามสภาพ 200 – 2,000 บาท

เหรียญ 1 บาท 2461

เหรียญ 1 บาท 2461 จำนวนการผลิต 3.84 ล้านเหรียญ ราคารับซื้อตามสภาพ 3,500 – 15,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เหรียญ 1 บาท 2461

ลักษณะของเหรียญ

  • ด้านหัว : พระบรมรูป ร.6
  • ด้านก้อย : ช้างสามเศียร ไอราพต
  • ขนาด : 30 ม.ม.
  • น้ำหนัก : 15.03 กรัม
  • ขอบเหรียญ : ขอบมีเฟือง
  • ชนิดราคา : 1 บาท
  • ชนิดโลหะ : เนื้อเงิน 90 % ทองแดง 10%

สรุป

เหรียญ ช้างสามเศียร ร.6 นำออกมาใช้ตั้งแต่ปี 2456 จนถึงปี 2461 มี 3 ชนิดราคาได้แก่ 1 สลึง 2 สลึง และ 1 บาท ช้างสามศียรไอราพตเริ่มใช้ตั้งแต่รัชกาลที่ 5

คลิปวิดีโอ