Post CSS
Footer CSS

เหรียญเสี้ยว ร.5 ตราพระสยามเทวาธิราช

ก่อนที่ประเทศไทยจะเริ่มไทยสกุลเงินบาท แต่ก่อนประเทศไทยมีการเรียกชนิดราคาต่างกันไป ถ้าเรียงจากมูลค่าน้อยไปหามูลค่ามากมากได้แก่ เบี้ย, โสฬส, อัฐ, เสี้ยว, ซีก, เฟื้อง, สลึง,มายน, บาท, ตำลึง, ชั่ง, หาบ เหรียญ 1 เสี้ยวจะมีมูลค่าเท่ากับ 3.125 สตางค์ หรือประมาณ 0.3 บาท เหรียญ เสี้ยว ร.5 ตราพระสยามเทวาธิราช เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 ถึงปี 2448 แต่มีเหรียญ เสี้ยว ร.5 ตราพระสยามเทวาธิราชที่เป็นแบบหายากและราคาสูง นั้นคือ เหรียญ เสี้ยว ร.5 ตราพระสยามเทวาธิราช ร.ศ.124

เหรียญ เสี้ยว ร.ศ.124

เหรียญเสี้ยว
เหรียญแบบหายาก

เหรียญ เสี้ยว ร.5 ตราพระสยามเทวาธิราช ร.ศ.124 มี 2 แบบ คือ แบบปกติ และ แบบหายาก วิธีการสังเกตแบบปกติและแบบหายาก สังเกตตรงด้านหัว แบบปกติ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจะผินพักตร์เบื้องซ้าย แต่แบบหายากพระองค์ท่านจะไม่ผินพระพักตร์ แบบหายากมีการนำเข้าประมูลในงานประมูลเอื้อเสรี เมื่อปี 2559 โดยราคาที่จบการประมูลคือ 1,600,000 บาท ด้านหน้าเหรียญ พระบรมรูปของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหลัง ตราพระสยามเทวาธิราช เนื้อโลหะทองแดง เหรียญด้าน ตราพระสยามเทวาธิราช มีเลข ๑๒๔ อยู่ด้านล่าง

เหรียญเสี้ยว
เหรียญแบบหาง่าย

ลักษณะของเหรียญ

  • ด้านหัว : พระบรมรูป ร.5
  • ด้านก้อย : ตราพระสยามเทวาธิราช
  • ขนาด : 24 ม.ม.
  • น้ำหนัก : 11 กรัม
  • ขอบเหรียญ : ขอบเรียบ
  • ชนิดราคา : 1 เสี้ยว
  • ปี พ.ศ. : 2461
  • ชนิดโลหะ : เนื้อทองแดง
  • ราคารับซื้อ : ตกลงกันได้

สรุป

เหรียญเสี้ยว ร.ศ.124 มี 2 แบบ คือ แบบปกติ และ แบบหายาก ยาก วิธีการสังเกตแบบปกติและแบบหายาก สังเกตตรงด้านหัว แบบปกติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจะผินพักตร์เบื้องซ้าย แต่แบบหายากพระองค์ท่านจะไม่ผินพระพักตร์
ราคาที่จบการประมูลคือ 1,600,000 บาท

คลิปวิดีโอ


ช่องทางในการติดต่อเพจ ร้านปาหนันจิวเวลรี่
inbox : www.facebook.com/panunjewelry/inbox
Line@ : https://lin.ee/s3s5
yqP
โทรศัพท์ : 054-067303
เวลาทำการของร้านปาหนันจิวเวลรี่ (9โมงเช้า ถึง 4โมงเย็น วันจันทร์-วันเสาร์)