Post CSS
Footer CSS

ด่วนร้านปาหนันประกาศรับซื้อเหรียญ 25 สตางค์ปี 2551 เนื้อทองเหลืองราคา 1000-3000 บาท 

ภาพเหรียญที่รับซื้อ

การประกาศรับซื้อนี้เป็นผลมาจากเหรียญเป็นที่ต้องการของนักสะสมและเหรียญมีความหายากและเหรียญในรัชกาลที่ 9 ได้ถูกกรมธนารักษ์เรียกกลับคืนให้หมดจากระบบภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้สำหรับราคารับซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทถึง 3,000 บาทขึ้นอยู่กับสภาพความสวยของเหรียญ

หมายเหตุราคารับซื้อมีขึ้นมีลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆและความต้องการของนักสะสม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube ปาหนัน Official