Post CSS
Footer CSS

แบงค์ 20 ที่รับซื้อในราคาสูงถึง 150 เท่า

สำหรับการผลิตแบงค์ไม่ว่าจะเป็นชนิดราคา 10 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาทหรือ 1,000 บาทในการผลิตนั้นจะใช้กระดาษแผ่นใหญ่มากเท่ากระดาษหนังสือพิมพ์โดยจะพิมพ์มาให้เต็มแผ่นกระดาษจากใช้เครื่องตัดกระดาษตัดออกมาเป็นขนาดที่ต้องการ การผลิตแบงค์ไม่ได้ผลิตทีละใบสองใบผลิตทีละหลายสิบใบหลายร้อยใบภายในเวลาไม่กี่นาที การผลิตจำนวนมากทำให้เกิดการผลิตผิดพลาดเนื่องจากเครื่องจักรไม่สามารถตรวจสอบได้และคนไม่สามารถตรวจสอบได้ทัน

เลขกำกับตกขอบ

เปรียบเทียบแบงค์ธรรมดา กับ แบงค์เลขตกขอบ

แบงค์ 20 ใบนี้ถ้าไม่สังเกตให้ดีก็เหมือนกับแบงค์ 20 ทั่วๆไปแต่ความพิเศษของแบงค์ใบนี้อยู่ที่เลขกำกับบนธนบัตร ตัวเลขด้านบนและด้านข้างมีการตกขอบอย่างเห็นได้ชัดโดยคาดว่าจะมีอีกหลายแบงค์ที่มีการผลิตผิดพลาดเพราะมีตัวเลขของแบงค์ฉบับอื่นติดมาด้วย โดยการผลิตภาพแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับแบงค์ชนิดราคาไม่ว่าจะเป็นชนิดราคา 50 บาท ชนิดราคา 100 บาท ชนิดราคา 500 บาทและชนิดราคา 1,000 บาท การผลิตผิดพลาดนี้เกิดจากกระบวนการพิมพ์เลขกำกับบนธนบัตรโดยคาดว่าใส่กระดาษไม่ตรงล็อคเครื่องพิมพ์

เลขกำกับของแบงค์ฉบับอื่นติดมาด้วย

แบงค์ที่มีเลขกำกับพิมพ์ตกขอบนี้ร้านปาหนันรับซื้อในราคา 1,500 บาทถึง 3,000 บาท

สรุป

แบงค์ 20 ที่เลขกำกับตกขอบนี้เกิดจากกระบวนการผลิตและคาดว่าจะมีอีกหลายฉบับที่มีเลขกำกับตกขอบโดยการผลิตผิดพลาดนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับแบงค์ชนิดราคาอื่นๆร้านปาหนันรับซื้อในราคา 1,500 บาทถึง 3,000 บาท

คลิปวิดีโอ