Post CSS
Footer CSS
เหรียญ 10 บาทปี 2531

ร้านปาหนันประกาศรับซื้อเหรียญ 10 บาทปี 2531

เหรียญ 10 บาทปี 2531

เหรียญ 10 บาทปี 2531 เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยเป็นอันดับ 2 และเป็นเหรียญ 10 บาทหมุนเวียนหายากอันดับ 2 ในรัชกาลที่ 9 เหรียญ 10 ปี 2531 เป็นเหรียญปีแรกของเหรียญ 10 หมุนเวียนในรัชกาลที่ 9 ถึงแม้เหรียญนี้จะผ่านกาลเวลามา 30 กว่าปี แต่ราคารับซื้อยังไม่สูงมาก ราคารับซื้อตามสภาพอยู่ที่ 200 บาทถึง 1,000 บาท ท่านใดสนใจข่าวสารสำหรับเหรียญที่ร้านปาหนันรับซื้อโปรดติดตามข่าวสารจากร้านปาหนันจิวเวลรี่เท่านั้น

https://www.facebook.com/panunjewelry/posts/1608316675989180
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube ปาหนัน Official