Post CSS
Footer CSS

ประกาศรับซื้อเหรียญ 5 บาท 2515  สูงสุด300,000 บาท

เหรียญที่ร้านปาหนันประกาศรับซื้อนี้คือเหรียญ 5 บาท 9 เหลี่ยมปี 2515 เป็นเหรียญ 5 บาทรุ่นแรกของเหรียญหมุนเวียนในรัชกาลที่ 9 ลักษณะเหรียญที่รับซื้อคือ ด้านหัว พระเศียรเล็ก พระบรมรูปร 9 ด้านก้อย พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ราชสาส์น น้ำหนัก 9 กรัม โปรดระวังเหรียญรุ่นนี้มีเหรียญปลอม นักสะสมมือใหม่หรือคนที่ไม่ใช่นักสะสมอาจจะสังเกตได้ยากแต่สามารถตรวจสอบได้โดยการชั่งน้ำหนักของเหรียญ โดยเหรียญแท้จะมีน้ำหนัก 9 กรัม รับซื้อตามสภาพ 150,000 บาทถึง 300,000 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ร้านปาหนันจิวเวลรี่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube ปาหนัน Official