Post CSS
Footer CSS

ร้านปาหนันรับซื้อเหรียญจีนแบบนี้

ร้านปาหนันรับซื้อเหรียญหยวนซื่อไข่ สำหรับหยวนซื่อไข่เป็นประธานาธิบดีคนแรกของจีน ในวันที่ 10 มีนาคม 2455 จากเหรียญหยวนซื่อไข่ เขาให้ปัจจุบันสกุลเงินของจีนเป็นเงินหยวน เหรียญหยวนซื่อไข่เป็นที่ต้องการของนักสะสมไทยและนักสะสมจีน โดยเหรียญจะมีน้ำหนัก 26.7 ถึง 26.9 กรัม ปาหนันรับซื้อตามสภาพเหรียญประมาณ 1,500 บาทถึง 3,000 บาท โปรดระวังของปลอมเงินหยวนซื่อไข่มีเหรียญปลอมเป็นจำนวนมากมีทั้งปลอมที่เห็นได้ง่ายๆและเหรียญปลอมที่คนทั่วไปไม่สามารถจับพิรุธได้

https://www.facebook.com/panunjewelry/photos/a.284892291664965/491190074368518
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube ปาหนัน Official