Post CSS
Footer CSS

ร้านปาหนันรับซื้อเงินธ๊อกใบไม้

เงินธ๊อกใบไม้ถือเป็นเงินตราโบราณของอาณาจักรล้านนา ลักษณะของเงินทองใบไม้ จะทำมาจากสัมฤทธิ์ชุบเงิน จะมีรอยบุ๋มยุบลงไป บางเหรียญจะไม่มีรอยบุ๋ม ด้านที่นูนออกมาจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเหรียญ มีทั้งเส้นเดียว และมีเส้นแยกกันไปเหมือนใบไม้ หรืออาจไม่มีลวดลายใดๆก็ได้ เงินเหล่านี้มีการเจาะรูไว้ที่ปลายขอบเพื่อง่ายต่อการร้อยรวมเข้าด้วยกัน เงินธ๊อกใบไม้มีขนาดต่างกัน มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3.5 ถึง 4.5 เซนติเมตร และหนัก 30 กรัมถึง 60 กรัม กดติดตามข่าวสารจากร้านปาหนันจิวเวลรี่เท่านั้น

https://www.facebook.com/panunjewelry/posts/1281729011981283
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube ปาหนัน Official