Post CSS
Footer CSS

ร้านปาหนันไขข้อข้องใจเหรียญ 10 มีเรือ

เป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์ ที่มีบางคนพบเหรียญ 10 มีเรือ มีบางคนเห็นเป็นพญานาค บางคนเห็นเป็นลิงเกาะเจดีย์ ซึ่งเหรียญเหล่านี้เป็นเหรียญเนื้อเกิน เกิดจากเมื่อผลิตเหรียญเป็นจำนวนหลายล้านเหรียญ แม่พิมพ์เหรียญเกิดการชำรุด ทำให้เนื้อโลหะบางส่วนหล่นลงไปในเหรียญที่ผลิต จึงเกิดมาเป็นเหรียญเนื้อเกิน ปัจจุบันร้านปาหนันยังไม่ประกาศรับซื้อเหรียญเหล่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube ปาหนัน Official