Post CSS
Footer CSS

แบงค์ที่ดูธรรมดาๆ แต่ร้านปาหนันรับซื้อในราคาสูง

ทุกคนคุ้นเคยกันดีกับแบงค์ชนิดราคาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบงค์ 20 บาท แบงค์ 50 บาท แบงค์ 100 บาท แบงค์ 500 บาท แบงค์ 1,000 บาท แบงค์ที่ร้านปาหนันรับซื้อคือแบงค์ที่มีการผลิตผิดพลาดเช่น
1)ไม่มีเลขกำกับแบงค์
2)เลขกำกับไทยหาย
3)เลขกำกับอารบิกหาย
4)เลขกำกับธนบัตรไทยและอารบิกไม่ตรงกัน
5)เลขกำกับพิมพ์ไม่ครบ
6)แบงค์มีการพิมพ์เขยื้อน
7)แบงค์ที่มีลายน้ำกลับหัว
8)แบงค์ที่มีลายเซ็นหายาก
9)แบงค์ตัวอย่าง
10)หมวดหายาก
หากท่านใดมีแบงค์เหล่านี้สามารถติดต่อร้านปาหนันจิวเวลรี่เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube ปาหนัน Official