Post CSS
Footer CSS

ราคาที่แท้จริงของเหรียญแรกนาขวัญปี 2515

โดยปกติแล้วหลายคนคิดว่าเหรียญที่ผ่านกาลเวลามายาวนานหลายสิบปี หรือเป็นร้อยกว่าปี ต้องมีราคาแพงเป็นหมื่นเป็นแสน แท้จริงแล้วราคาของเหรียญที่เพิ่มขึ้น มีปัจจัยมาจาก ความต้องการของนักสะสม จำนวนที่ผลิตของเหรียญปีนั้นๆ ระยะเวลาไม่ใช่ปัจจัยหลักของมูลค่าเหรียญที่เพิ่มขึ้น โดยเหรียญแรกนาขวัญสภาพผ่านการใช้ ร้านปาหนันขายเหรียญละ 50 บาท ส่วนสภาพไม่ผ่านการใช้ ร้านปาหนันขายเหรียญละ 200 บาท หากท่านใดสนใจอยากสะสมเหรียญสามารถติดต่อร้านปาหนันจิวเวลรี่ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube ปาหนัน Official