Post CSS
Footer CSS

เหรียญที่ร้านปาหนันรับซื้อ-ร้านปาหนันรับซื้ออะไรบ้าง? ตอนที่1

เหรียญหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่ 9 

เหรียญหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่ 9 เริ่มผลิตเมื่อพ.ศ 2493 เหรียญเป็นเนื้อทองแดง(อลูมิเนียมบรอนซ์) มี 4 ชนิดราคา ได้แก่ เหรียญ 5 สตางค์ เหรียญ 10 สตางค์ เหรียญ 25 สตางค์ เหรียญ 50 สตางค์ โดยด้านหัวเป็นพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่ 9  และด้านก้อยเป็นตราแผ่นดิน ระยะเวลาของเหรียญรัชกาลที่ 9 ใน ในระบบเศรษฐกิจของไทย ตั้งแต่ พ.ศ 2493  ถึง พ.ศ  2560 รวมระยะเวลา 67 ปีโดยประมาณ 

สำหรับเหรียญที่รับซื้อนี้เป็นเหรียญหมุนเวียน เหรียญหมุนเวียนคือเหรียญที่มีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มีการผลิตเหรียญเหล่านี้ติดต่อกันเกือบทุกปีและใช้รูปแบบเดียวกันอยู่หลายปี อาจมีการผลิตเหรียญหลายล้านเหรียญต่อปี มีการผลิตหลายชนิดราคา แต่ละชนิดราคามีจำนวนผลิตไม่เท่ากัน และแต่ละปีจำนวนผลิตไม่เท่ากัน จำนวนการผลิตของเหรียญแต่ละปีขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย 

สำหรับการผลิตเหรียญบางปีแต่ละชนิดราคา หากมีจำนวนผลิตน้อยมาก เมื่อผ่านกาลเวลามาเป็นสิบๆปี เหรียญที่มีการผลิตน้อยอยู่แล้ว ก็หายากยิ่งไปใหญ่ และเป็นที่ต้องการของนักสะสม 

1.)ชนิดราคา 10 สตางค์

 1.1)เหรียญ10 สตางค์ 2500 บล็อคเลข 1 หางยาว

ร้านปาหนันรับซื้ออะไร
ร้านปาหนันรับซื้ออะไร
\
\

เหรียญ 10 สตางค์ 2500 บล็อคเลข 1 หางยาว  ถือเป็นหนึ่งในเหรียญหมุนเวียนหายากในรัชกาลที่ 9 โดยความหายากของเหรียญนี้อยู่ที่อันดับ 4  จุดที่สังเกตได้ชัดคือ เลขราคาหน้าเหรียญ ที่เป็น ๑๐ เลข ๑ มีลักษณะหางยาว เลขไทยลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยตราแผ่นดิน  15 มม.  น้ำหนักอยู่ประมาณ 1.75 กรัม  สำหรับราคาที่รับซื้อตามสภาพเหรียญ 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

 

2.)ชนิดราคา 25 สตางค์

2.1)เหรียญ 25 สตางค์ 2500  บล็อกเล็ก(ตัวหนังสือบาง) 

เหรียญ 25 สตางค์ 2500  บล็อกพิมพ์เล็ก (ตัวหนังสือบาง) เป็นเหรียญ 1 ใน 10 หายาก ในรัชกาลที่ 9  โดยความหายากอยู่ที่อันดับ 3 โดยบล็อกหายากนี้ จุดสังเกตที่ชัดที่สุดคือ ปลายคฑาของตราแผ่นดินตรงด้านซ้ายล่าง จะอยู่กึ่งกลางพ.พาน ส่วนบล็อคหาง่าย ปลายคฑาจะชี้ตรงหางของพ.พาน

ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยตราแผ่นดิน  20.5 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 2.5 กรัม  สำหรับราคาที่รับซื้อตามสภาพเหรียญ 50,000 บาท ถึง 100,000 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

2.2)เหรียญ 25 สตางค์ 2530 

เหรียญ 25 สตางค์ 2530  เป็นเหรียญปีแรกของเหรียญ 25 สตางค์ ที่ด้านก้อยแบบพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เหรียญ 25 สตางค์ 2530 ถือว่าเป็นเหรียญที่ยังหาง่าย เพราะจำนวนการผลิตมากถึง 5 ล้าน 100 เหรียญ ถือว่าเป็นเหรียญที่มีการผลิตสูง แต่เป็นที่ต้องการของนักสะสม ร้านปาหนันประกาศรับซื้อทั้งสภาพผ่านการใช้และสภาพไม่ผ่านการใช้ ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  16 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 1.9 กรัม  สำหรับราคาที่รับซื้อสภาพผ่านการใช้รับซื้อประมาณ 50 บาท ส่วนสภาพไม่ผ่านการใช้รับซื้อสูงสุดถึง 200 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

 2.3)เหรียญ 25 สตางค์ 2542 

เหรียญ 25 สตางค์ 2542 ถือเป็นหนึ่งในเหรียญหายากหมุนเวียนในรัชกาลที่ 9  เหตุผลที่หายากเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กและประชาชนไม่นิยมใช้กันส่วนมากจะมีเก็บไว้ไม่นำออกมาใช้ จำนวนผลิตประมาณ 10,000 เหรียญ ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  16 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 1.9 กรัม  สำหรับราคารับซื้อที่เป็นแบบผ่านการใช้และไม่ผ่านการใช้ สำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้ รับซื้อขั้นต่ำอยู่ที่ 3,000 บาท ส่วนสภาพไม่ผ่านการใช้รับซื้อสูงสุด 10,000 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

2.4)เหรียญ 25 สตางค์ 2544 

เหรียญ 25 สตางค์ 2544 ถือเป็นหนึ่งในเหรียญหายากหมุนเวียนในรัชกาลที่ 9เช่นเดียวกับเหรียญ 25 สตางค์ 2542  ส่วนเหตุผลที่หายากก็เพราะว่าเมื่อก่อนร้านค้าที่จะรับเหรียญ 25 สตางค์ส่วนมากจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ จึงทำให้ประชาชนไม่นิยมนำออกมาใช้กันเพราะร้านค้าส่วนใหญ่ไม่รับ ส่วนใหญ่เหรียญ 25 สตางค์ 2544 นี้จะพบเจอในหมู่นักสะสม และในแผงเหรียญปี 2544

เหรียญ 25 สตางค์ จำนวนการผลิตประมาณ 10,000 เหรียญ ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  16 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 1.9 กรัม ร้านปาหนันรับซื้อทั้งสภาพผ่านการใช้และไม่ผ่านการใช้  สำหรับสภาพผ่านการใช้รับซื้อขั้นต่ำอยู่ที่ 3,000 บาทส่วนสภาพไม่ผ่านการใช้รับซื้อสูงสุด 10,000 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

2.5)เหรียญ 25 สตางค์ 2551 เนื้อทองเหลือง 

เหรียญ 25 สตางค์ 2551 เนื้อทองเหลือง ถือเป็นเหรียญ 25 สตางค์ 2551 รุ่นสุดท้ายที่เป็นเนื้อทองเหลือง ก่อนที่เหรียญ 25 สตางค์จะเป็นเนื้อทองแดง ส่วนเหรียญ 25 สตางค์ 2551 เนื้อทองแดง ยังไม่ประกาศรับซื้อ เพราะยังหาง่ายมีจำนวนการผลิตมากถึง 78 ล้านเหรียญ สำหรับเหรียญ 25 สตางค์ 2551 เนื้อทองเหลือง รับซื้อทั้งสภาพผ่านการใช้และสภาพไม่ผ่านการใช้ สำหรับสภาพผ่านการใช้ รับซื้อขั้นต่ำประมาณ 100 บาท ส่วนสภาพไม่ผ่านการใช้รับซื้อสูงสุด 400 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

3.)ชนิดราคา 50 สตางค์

3.1)เหรียญ 50 สตางค์  2493 บล็อคอักษรหนา 

เหรียญ 50 สตางค์ 2493 มีด้วยกัน 2 บล็อค มีบล็อคตัวอักษรบางและบล็อคตัวอักษรหนา บล็อคตัวอักษรบาง จะมีลักษณะคือเลข 5 0 ห่างกัน สำหรับบล็อคอักษรหนา เลข 50  จะอยู่ติดกัน  50 สตางค์ 2493 ที่ร้านปาหนันรับซื้อ คือบล็อคอักษรหนา เลข 50  จะอยู่ติดกัน ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยตราแผ่นดิน  ขนาด 23 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 4.5 กรัม โดยรับซื้อสภาพผ่านการใช้ไม่ต่ำกว่า 400 บาท แล้วสภาพไม่ผ่านการใช้รับซื้อสูงสุด 5,000 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

3.2)เหรียญ 50 สตางค์ 2530

เหรียญ 50 สตางค์ 2530 เป็นเนื้อทองเหลืองหรือเนื้ออลูมิเนียมบอล เป็นเหรียญที่มีกระแสและเป็นที่ต้องการของนักสะสมอย่างมาก เหรียญ 50 สตางค์ 2530  ถือเป็นเหรียญหมุนเวียนหายากของรัชกาลที่ 9  และติด 1 ใน 10 เหรียญหมุนเวียนหายากในรัชกาลที่ 9  เหรียญ 50 สตางค์ 2530   เป็นเหรียญรุ่นแรกของปี 2530 เป็นต้นมา มีจำนวนการผลิตประมาณ 1,000 เหรียญ และคาดว่ามีจำนวนหนึ่งที่หลุดออกมาใช้หมุนเวียนมีประชาชนบางส่วนพบเจอเหรียญปีนี้ ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยวัดพระธาตุดอยสุเทพ ขนาด 18 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 2.4 กรัม สภาพผ่านการใช้ รับซื้อไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท และสภาพไม่ผ่านการใช้รับซื้อไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

3.3)เหรียญ 50 สตางค์ 2534 

เหรียญ 50 สตางค์ 2534 มีความต้องการในหมู่นักสะสม ร้านปาหนันประกาศรับซื้อเหรียญ 50 สตางค์ 2534  ทางสภาพผ่านการใช้และไม่ผ่านการใช้ จำนวนการผลิตประมาณ 4 ล้าน 6 แสนเหรียญ

ถือว่าเป็นจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างสูง แต่พบเจอกันได้น้อย อาจเพราะประชาชนทั่วไปนิยมใช้เหรียญสตางค์ และร้านค้าไม่ค่อยรับเหรียญสตางค์ ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยวัดพระธาตุดอยสุเทพ  ขนาด 18 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 2.4 กรัม รับซื้อสูงสุด 300 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

4.)ชนิดราคา 1 บาท

4.1)เหรียญ 1 บาท 2493 

เหรียญ 1 บาท 2493  เป็นเหรียญรุ่นแรกเหรียญหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่ 9 ที่ถูกผลิตขึ้น  เหรียญ 1 บาท 2493  เป็นเหรียญที่หายากมาก แต่หลุดออกมาพร้อมกลับถุงเหรียญปี 2500  โดยสภาพเหรียญที่พบเป็นสภาพเหรียญไม่ผ่านการใช้   มีการเชื่อว่าเหรียญ 1 บาท 2493 เป็นเหรียญรุ่นแรกๆหรือไม่ก็อาจเป็นเหรียญตัวอย่าง และมีการหลุดนำออกมาใช้ มีการพบเจอทางสภาพผ่านการใช้และสภาพไม่ผ่านการใช้

ราคาประมูลล่าสุดมากกว่า 4 แสน 3 หมื่นบาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษี บเจอกันได้น้อย อาจเพราะประชาชนทั่วไปนิยมใช้เหรียญสตางค์ และร้านค้าไม่ค่อยรับเหรียญสตางค์ ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยตราแผ่นดิน ขนาด   27 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 7.5 กรัม ราคารับซื้อสภาพผ่านการใช้ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทและสภาพไม่ผ่านการใช้รับซื้อไม่ต่ำกว่า 200,000บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

4.2)เหรียญ 1 บาท 2505  บล๊อคหายาก

เหรียญ 1 บาท 2505 มีด้วยกัน 2 บล็อค บล็อคหาง่ายและบล็อคหายาก โดยบล็อคหาง่ายและบล็อคหายากมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยจุดสังเกตเปรียบเทียบที่เห็นได้ชัดที่สุด คือเหรียญด้านก้อยที่เป็นตราแผ่นดิน โดยเหรียญหายากมีราคาแพงยอดมงกุฎจะตรงกับ ยอยักษ์ ด้านบนของเหรียญ 

ส่วนแบบที่หาง่าย ยอดมงกุฎจะอยู่ระหว่าง ยอยักษ์ กับ พ.พาน ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยตราแผ่นดิน ขนาด  27 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 7.5 กรัม ราคารับซื้อสำหรับเหรียญ 1 บาท 2505 บล็อคหายาก รับซื้อตามสภาพประมาณ 50,000 ถึง 100,000 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

4.3)เหรียญ 1 บาท 2520

เหรียญ 1 บาท 2520 เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ มี 2 บล็อค บล็อคพู่สั้นและบล็อคพู่ยาว บล็อคที่หายากราคาแพง คือบล็อคพู่สั้น จุดสังเกตที่เห็นได้ชัดที่สุด ตรงด้านก้อย รูปเรือสุพรรณหงส์พู่ห้อยตรงหัวเรือ จะไม่มีปลายแหลม   ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยตราแผ่นดิน  ขนาด 25 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 7 กรัม ราคารับซื้อสำหรับบล็อคพู่สั้น รับซื้อสูงสุด 200 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

4.4)เหรียญ 1 บาท 2525 บล็อคพระเศียรเล็ก

เหรียญ 1 บาท 2525 ถือเป็นอีกหนึ่งเหรียญหายากในรัชกาลที่ 9 เหรียญ 1 บาท 2525 มี 2 บล็อค บล็อคหาง่ายและบล็อคหายาก ถ้าไม่มีทั้ง 2 บล็อคเปรียบเทียบกัน จะสังเกตได้ยากมากว่าบล็อคไหนเป็นบล็อคหายากและบล็อคไหนเป็นบล็อคหาง่าย โดยจะมีจุดสังเกตตรงด้านก้อยของเหรียญ จุดสังเกตที่ 1 คอเสื้อ ของแบบหาง่าย คอเสื้อจรดชายพระเกศา ส่วนแบบหายาก คอเสื้อจะไม่จรดชายพระเกศา และมีความห่างกันเห็นได้ชัด จุดสังเกตที่ 2 พระเนตรของพระบรมรูปของรัชกาลที่ 9
บล็อคหาง่ายพระเนตรของพระบรมรูปรัชกาลที่ 9 จะเห็นได้ชัดทั้งสองพระเนตร ส่วนบล็อคหายาก พระเนตรอีกข้าง จะมองเห็นไม่ค่อยชัด จุด สังเกตที่ 3 ตรงคำว่าเดช ตัวอักษร ด.เด็ก
บล็อคหาง่ายหัวของ ด.เด็ก จะยาวและช่องว่างในตัวของ ด.เด็กเหลือน้อย
ส่วนบล็อคหายากหัวของ ด.เด็ก จะสั้นและมีช่องว่างในตัวของ ด.เด็ก เหลือเยอะ

ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านก้อยวัดพระแก้ว ขนาด 25 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 7 กรัม

ราคารับซื้อของบล็อคหายาก สภาพไม่ผ่านการใช้ประมาณ 2,000 บาท ถึง 4,000 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยราคารับซื้อแต่ละบล็อคมีความแตกต่างกันโดยราคารับซื้อแต่ละบล็อคมีความแตกต่างกัน

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

4.5)เหรียญ 1 บาท 2529 บล็อคช่อฟ้ายาว 

เหรียญ 1 บาท  2529 เป็นเหรียญหนึ่งบาทปีแรก ในรูปแบบด้านก้อยวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เหรียญ 1 บาทปี 2529  มีด้วยกัน 2 บล็อค โดยรับซื้อทั้งสองบล็อค แต่ราคารับซื้อทั้ง 2 บล็อคมีความแตกต่างกัน 

โดยมีจุดสังเกต 1 จุด คือช่อฟ้าพระวิหาร  โดยเหรียญบล็อคช่อฟ้ายาว จะมีราคารับซื้อสูงกว่าบล็อคช่อฟ้าสั้น ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ขนาด 20 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ3.4 กรัม ราคารับซื้อสำหรับช่อฟ้าสั้น สภาพผ่านการใช้ รับซื้อสูงสุด 200 บาท และสภาพไม่ผ่านการใช้  รับซื้อสูงสุด 500 บาท

ราคารับซื้อสำหรับช่อฟ้ายาว สภาพผ่านการใช้ รับซื้อสูงสุด 400 บาท  บาทและสภาพไม่ผ่านการใช้รับซื้อสูงสุด 1,000 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

 5.)ชนิดราคา 2 บาท

5.1)เหรียญ 2 บาท 2548  สีเงิน

เหรียญ 2 บาทสีเงินผลิตออกมาใช้ประมาณ 3 ปี ก่อนจะมีการเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นสีทองเหลือง เนื่องจากเหรียญ 2 บาทจะมีขนาดใกล้เคียงกับเหรียญ 1 บาท ทำให้หลายคนเกิดความสับสน บางคนถึงกับเอาสีเมจิกมาเขียนเลข 2 บนเหรียญ 

เหรียญ 2 บาท 2548  สีเงิน  ถือเป็นเหรียญ 2 บาทปีแรกที่มีการผลิต  โดยมีจำนวนการผลิตมากถึง 60 ล้านเหรียญ ร้านปาหนันรับซื้อเหรียญ 2 บาท 2548 โดยปัจจุบันราคาอาจยังไม่สูงมาก สำหรับเหรียญ 2 บาท 2548  ราคาที่เก็บสะสมนั้นอยู่เหรียญละ 2 บาท 10 สตางค์  หลายคนคาดว่าอนาคตอาจมีราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากเหรียญในรัชกาลที่ 9  จะถูกเก็บออกจากระบบภายใน 10 ปีนี้ ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยวัดพระบรมบรรพต วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ขนาด 21.75 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 4.4 กรัม 

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

5.2)เหรียญ 2 บาท 2549 สีเงิน 

เหรียญ 2 บาท 2549  สีเงิน เป็นปีที่สองของเหรียญบาทสีเงิน สำหรับเหรียญ 2 บาทปีนี้มีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างจะสูงมากจำนวนการผลิตมากถึง 107 ล้านเหรียญ โดยจำนวนการผลิตที่สูงขนาดนี้ ทำให้ราคาที่รับซื้อยังไม่สูงมาก ราคาที่เก็บสะสมกันนั้นไม่ต่างกับเหรียญ 2 บาท 2548 เท่าไหร่ แต่คาดว่าอนาคตเหรียญเหล่านี้จะมีราคาสูงขึ้น นักสะสมหลายคนเริ่มสนใจหามาเก็บกันแล้ว ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยวัดพระบรมบรรพต วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ขนาด 21.75 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 4.4 กรัม 

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

5.3)เหรียญ 2 บาท 2550 สีเงิน 

เหรียญ 2 บาท 2550 สีเงิน เป็นเหรียญ 2 บาทสีเงินปีสุดท้าย หลังจากที่มีประชาชนส่วนมากสับสนระหว่างเหรียญ 2 บาทสีเงินกับเหรียญ 1 บาท เขาให้กรมธนารักษ์ ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบของเหรียญจากสีเงิน แต่เป็นสีทองเหลือง จากข้อมูล เหรียญ 2 บาท 2550  มีจำนวนการผลิตมากถึง 230 ล้านเหรียญ แต่ในวงการนักสะสม พบเจอเหรียญ 2 บาท 2550 สีเงินได้น้อยมาก ถึงแม้ว่าจำนวนการผลิตมากถึง 230 ล้านเหรียญ แต่ราคาที่เล่นกันในหมู่นักสะสม มีราคาถึงเหรียญละ 10-12 บาท ส่วนราคารับซื้อต้องต่ำกว่าราคาที่นักสะสมเล่นกัน ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยวัดพระบรมบรรพต วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ขนาด 21.75 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 4.4 กรัม 

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

5.4)เหรียญ 2 บาท 2550 สีทอง

มีเหรียญ 2 บาท 2550 เนื้อทองเหลือง สภาพผ่านการใช้หลุดออกมา โดยปกติแล้วเหรียญ 2 บาท 2550 จะมีแต่สีเงินก่อนจะเปลี่ยนเป็น เหรียญ 2 บาท สีทองในปี 2551หากใครพบเจอเหรียญ 2 บาท 2550 สีทอง ตรวจเช็คให้ดี โดยมีวิธีการตรวจเช็คดังนี้  อันดับแรก ใช้แม่เหล็กทำการตรวจสอบเหรียญ ถ้าเป็นเหรียญ 2 บาท 2554 ทองของแท้ แม่เหล็กจะดูดไม่ติด  อันดับ 2  การเช็คเลขปี 2550  บ้านไม่มีร่องรอยของการเจียรหรือการตกแต่งตัวเลข อันดับ 3  ด้านหัวพระเศียรรัชกาลที่ 9 จะเป็นพระเศียรเล็ก  ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยวัดพระบรมบรรพต วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ขนาด 21.75 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 4.4 กรัม ร้านปาหนันรับซื้อในราคาสูงสุด 30,000 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

 6.)ชนิดราคา 5 บาท

6.1.)เหรียญ 5 บาท 2515 ครุฑ 9 เหลี่ยม บล็อคพระเศียรเล็ก

เหรียญ 5 บาท 2515 ครุฑ 9 เหลี่ยม บล็อคพระเศียรเล็ก เหรียญ 5 บาทครุฑ 9 เหลี่ยม เป็นเหรียญ 5 บาท ครุฑ 9 เหลี่ยมรุ่นแรกที่ผลิตมาเป็นเหรียญหมุนเวียน ก่อนจะมีการปรับรูปแบบให้มีความสวยงามมากขึ้น เหรียญ 5 บาท 2515 ครุฑ 9 เหลี่ยม บล็อคพระเศียรเล็ก ไม่ทราบจำนวนการผลิตที่แน่ชัด

เหรียญ 5 บาท 2515  ครุฑ 9 เหลี่ยม มีด้วยกัน 2 บล็อค คือบล็อคพระเศียรเล็กและพระเศียรใหญ่ บล็อคที่หายากคือ บล็อคพระเศียรเล็ก  วิธีสังเกตดังนี้ บล็อคพระเศียรเล็ก ด้านก้อย ปีกของครุฑไม่หนามาก และไม่มีลายกนกอยู่บนเหรียญด้านก้อย ส่วนด้านหัว จะเป็นพระเศียรเล็ก 

ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยครุฑพ่าห์ ขนาด 27 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 9 กรัม ร้านปาหนันรับซื้อในราคา 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

6.2.)เหรียญ 5 บาท 2515 9 เหลี่ยม พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์


ก่อนจะมีเหรียญ 5 บาท เหรียญแรกในสมัยรัชกาลที่ 9 ในสมัยนั้นมีการใช้ธนบัตรชนิดราคา 5 บาท เนื่องจากธนบัตรมีการชำระง่าย และธนบัตรชนิดราคา 5 บาทถือว่าเป็นชนิดราคาที่มูลค่าน้อยที่สุด และไม่คุ้มต่อการผลิต ในสมัยนั้นเลยได้ทำการผลิตเหรียญ 5 รุ่นแรกมาในปี 2515 โดยเหรียญครุฑ 5 บาท 9 เหลี่ยมจะมีด้วยกัน 4 รุ่น สำหรับเหรียญ 5 บาท 9 เหลี่ยม ที่ประกาศรับซื้อนี้เป็นเหรียญ 5 บาท 9 เหลี่ยมรุ่นแรก โดยจุดที่สังเกตได้ง่ายที่สุดคือด้านก้อย นั่นก้อยไม่ใช่ครุฑ แต่เป็นรูปแบบของ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านก้อยพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ขนาด 27 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 9 กรัม ร้านปาหนันรับซื้อในราคา 150,000 บาท ถึง 300,000 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

6.3)เหรียญ 5 บาท  2524 ครุฑเฉียง 

ก่อนจะมีเหรียญ 5 บาทครุฑเฉียงนั้น เหรียญ 5 บาทก่อนปี 2520  จะเป็นครุฑตรงกลาง ที่มีลวดลายไม่ซับซ้อนมากนัก ทำให้มีการปลอมเหรียญได้ง่าย หน่วยงานในสมัยนั้นเลยเปลี่ยนรูปแบบของเหรียญ เปลี่ยนลวดลายของครุฑให้ปลอมยากยิ่งขึ้น นั่นก็คือลวดลายของครุฑเฉียง เหรียญ 5 บาท ปี 2520  เลยเป็นเหรียญครุฑรูปแบบใหม่ ที่เป็นเหรียญกลมไม่มีเหลี่ยม และมีลักษณะของครุฑที่สวยงามและซับซ้อนละเอียดมากขึ้น เหรียญครุฑเฉียงนี้ได้ใช้หมุนเวียนในระบบ  2520  ถึง 2524  ก่อนจะมีการเปลี่ยนรูปแบบของครุฑบนเหรียญ 5 อีกครั้ง ในปี 2525  ทำให้เหรียญ 5  บาท  2524  ไม่ถูกนำมาใช้หมุนเวียนไม่ระบบ เลยทำให้เหรียญ 5 บาท  2524 ครุฑเฉียง หายากและเป็นที่ต้องการของนักสะสม ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยพระที่นั่งอัฐทิศอุทุ มพรราชอาสน์ ขนาด 29.5 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 12 กรัม ร้านปาหนันรับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้ 

6.4)เหรียญ 5 บาท 2525 ครุฑกลาง บล็อคเศียรเล็ก 

เหรียญ 5 บาท 2525 ครุฑกลาง บล็อคพระเศียรเล็ก เป็นเหรียญที่หายากมากที่สุดในเหรียญหมุนเวียนรัชกาลที่ 9  มีระดับความหายากอันดับ 1  เหรียญบล็อคหายากนี้ เป็นที่ต้องการของนักสะสมในประเทศและนักสะสมในต่างประเทศ เหรียญ 5 บาท 2525  มีด้วยกัน 2 บล็อค คือบล็อคพระเศียรเล็กและพระเศียรปกติ บล็อคที่มีความหายากคือบล็อคพระเศียรเล็ก โดยมีจุดสังเกตดังนี้  จุดสังเกตที่ 1  ด้านหัว ตรงคอเสื้อจะไม่จรดกลับชายพระเกศา จะมีช่องว่างพอสมควร จุดสังเกตที่ 2 ตรงคำว่าเดช สังเกตตัว ด.เด็ก ด.เด็กจะมีหัวสั้น แล้วจะมีช่องว่างในตัวเด็ก  ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยครุฑพ่าห์ตรงกลาง ขนาด 30 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 12 กรัม ร้านปาหนันรับซื้อในราคา 100,00 บาทถึง 500,000 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

  สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

6.5)เหรียญ 5 บาท 2529 เรือหงส์ 

เหรียญ 5 บาทเรือหงส์เริ่มใช้กันตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปี 2531  แต่ได้มีเหรียญ 5 บาทเรือหงส์ปี 2529  หลุดออกมาใช้หมุนเวียน โดยนักสะสมคาดว่าจะเป็นเหรียญตัวอย่าง ของเหรียญ  5 บาท เรือหงส์  2530 เหรียญ 5 บาทเรือหงส์ 2529 นี้ เกรดความหายากอยู่ที่ระดับ R4  หรือพูดง่ายๆคือระดับที่หายากมากที่สุด แต่มีการพบเจอและส่งเข้าที่ประมูลในงานประมูลระดับประเทศ  ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ขนาด 24 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 7.5 กรัม ราคารับซื้อตามสภาพเหรียญไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

 6.6)เหรียญ 5 บาท 2531 เรือหงส์

เหรียญ 5 บาทเรือหงส์นี้ หลายคนคงคุ้นเคย และเคยผ่านมือผ่านตามาบ้าง สำหรับเหรียญ 5 บาทเรือหงส์ 2531 นี้  เป็นที่ต้องการของนักสะสมและมีราคารับซื้อแล้ว และคาดว่าอนาคตราคาจะสูงมากกว่านี้อีก ถึงแม้ว่าจำนวนการผลิตมากถึง 2 ล้าน 4 แสนเหรียญ แต่สภาพใหม่เอี่ยมก็ถือว่ายังหายาก เพราะผ่านกาลเวลามา 30 กว่าปี   ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ขนาด 24 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 7.5 กรัม ร้านปาหนันรับซื้อเหรียญละประมาณ 10 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

6.7)เหรียญ 5 บาท 2540

หลายคนคงจะได้รู้เรื่องราวของเหรียญ 5 บาท 2540  กันมาบ้างแล้ว เพราะเป็นกระแสช่วงหนึ่ง ทำให้สำนักข่าวต่างๆนำข่าวไปลงหลายช่องทาง จำนวนการผลิตของเหรียญ 5 บาท 2540 นั้น ตามข้อมูลมี 10,600 เหรียญ  เป็นเหรียญที่หายาก แต่มีคนหาได้จริงๆ สาเหตุที่ผลิตน้อย เนื่องจากเป็นปีที่เกิดวิกฤตกับเศรษฐกิจไทย ที่หลายคนเรียกว่าวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  ขนาด 24 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 7.5 กรัม

สำหรับราคารับซื้อสภาพผ่านการใช้ เหรียญละประมาณ 6,000 บาท ตรวจสภาพไม่ผ่านการใช้ รับซื้อสูงสุด 12,000 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

6.8)เหรียญ 5 บาท 2546

เหรียญ 5 บาท 2546  มีด้วยกัน 2 บล็อค แต่ละบล็อคมีราคารับซื้อที่แตกต่างกัน ร้านปาหนันรับซื้อเหรียญ 5  บาท 2546  ทั้ง 2 บล็อค บล็อคที่มีราคาสูง คือบล็อคที่ไม่มีเส้นหน้า บ.ใบไม้ สำหรับบล็อคหาง่าย ราคารับซื้อสภาพผ่านการใช้เหรียญละประมาณ 400 บาท ส่วนราคารับซื้อสภาพไม่ผ่านการใช้สูงสุดเหรียญละ 1,000 บาท สำหรับราคารับซื้อบล็อคหายากหรือบล็อคไม่มีเส้นหน้า บ.ใบไม้ สภาพผ่านการใช้เหรียญละประมาณ 1,000 บาท ตรวจสภาพไม่ผ่านการใช้รับซื้อสูงสุด 3,000 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้ 

 7.ชนิดราคา 10 บาท 

7.1)เหรียญ 10 บาท 2531

เหรียญ 10 บาท 2531  เป็นเหรียญ 10 บาท รุ่นแรกปีแรกในหลวงรัชกาลที่ 9 หลังจากที่ยกเลิกการใช้ธนบัตรชนิดราคา 10 บาท จำนวนการผลิตของเหรียญ 10 บาท 2531 อยู่ประมาณ 60,000 เหรียญ เหรียญ 10 บาท 2531มีทั้งสภาพผ่านการใช้แล้วสภาพไม่ผ่านการใช้ และมีแบบแผงเหรียญที่ระลึกด้วย

โดยราคารับซื้อแตกต่างกันไป ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  ขนาด 26 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 8.5 กรัม ราคารับซื้อสำหรับสภาพผ่านการใช้สูงสุดเหรียญละ 300 บาท ส่วนสภาพไม่ผ่านการใช้รับซื้อสูงสุด 1,000 บาท สำหรับราคารับซื้อแบบแผงเหรียญที่ระลึกรับซื้อไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

7.2)เหรียญ 10 บาท 2533 

 เหรียญ 10 บาท 2533  เป็นเหรียญ 10 บาทที่หายากมากที่สุด และมีราคาสูงมากที่สุด จำนวนการผลิตประมาณ 100 เหรียญ สาเหตุที่จำนวนผลิตน้อยเนื่องจากเหรียญ 10  บาท 2532  มีจำนวนการผลิตมากถึง 100 ล้านเหรียญ จำนวนการผลิตสูงขนาดนี้ทำให้ เหรียญ 10 บาท 2533 มีจำนวนการผลิตที่ลดลง สำหรับราคารับซื้อร้านปาหนันรับซื้อในราคาเหรียญละประมาณ 100,000 บาทถึง 400,000 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

7.3)เหรียญ 10 บาท 2541 

มีราคารับซื้อแล้วสำหรับเหรียญ 10 บาท 2541 เนื่องจากนักสะสมเริ่มนิยมสะสมกันแล้ว  เหรียญ 10 ปีนี้มีความหายากอยู่ที่อันดับ 3  ของเหรียญ 10 สองสี จำนวนการผลิตประมาณ  980,000 เหรียญ ลักษณะของเหรียญ ด้านหัวพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้านก้อยวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  ขนาด 26 มม. น้ำหนักอยู่ประมาณ 8.5 กรัม

สำหรับราคารับซื้อสภาพผ่านการใช้รับซื้อสูงสุดเหรียญละ 100 บาท และสภาพไม่ผ่านการใช้รับซื้อไม่ต่ำกว่า 500 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับใครยังไม่เข้าใจโปรดศึกษาวีดีโอนี้

สรุป

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลคร่าวๆ ของเหรียญที่ร้านปาหนันรับซื้อ ไม่ได้เจาะลึกลงรายละเอียดของแต่ละเหรียญ เหรียญบางปีบางชนิดราคามีด้วยกันหลายบล็อค บล็อกที่รับซื้อส่วนใหญ่เป็นบล็อกหายาก สำหรับเหรียญที่มีด้วยกันหลายบล็อกโปรดศึกษาข้อมูลให้ละเอียด ทั้งนี้ราคารับซื้อขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยปัจจัยหลักมีดังนี้ อันดับแรกปัจจัยความหายากความหาง่ายของเหรียญ อันดับสอง ปัจจัยจากตัวเหรียญเอง ซึ่งเหรียญที่มีความใหม่เอี่ยมจะมีราคาสูงกว่า เหรียญที่มีความหม่นหมอง มีริ้วรอย มีคราบสนิมเหรียญ 

คำถามที่พบบ่อย

ร้านปาหนันรับซื้ออะไรบ้าง?

-ร้านปาหนันรับซื้อเหรียญหมุนเวียนหายาก

ร้านปาหนันรับซื้ออะไรบ้าง?

-ร้านปาหนันรับซื้อเหรียญที่ระลึกหายาก

ร้านปาหนันรับซื้ออะไรบ้าง?

-ร้านปาหนันรับซื้อพดด้วงหายาก

ร้านปาหนันรับซื้ออะไรบ้าง?

-ร้านปาหนันรับซื้อเงินตราโบราณหายาก

ร้านปาหนันรับซื้ออะไรบ้าง?

-ร้านปาหนันรับซื้อเงินตราต่างประเทศหายาก

ร้านปาหนันรับซื้ออะไรบ้าง?

-ร้านปาหนันรับซื้อเครื่องเงินเครื่องทอง

ร้านปาหนันรับซื้ออะไรบ้าง?

-ร้านปาหนันรับซื้อของมีค่าของสะสม

ช่องทางในการติดต่อเพจ ร้านปาหนันจิวเวลรี่
inbox : www.facebook.com/panunjewelry/inbox
Line@ : https://lin.ee/s3s5yqP
โทรศัพท์ : 054-067303
เวลาทำการของร้านปาหนันจิวเวลรี่ (9โมงเช้า ถึง 4โมงเย็น วันจันทร์-วันเสาร์)