Post CSS
Footer CSS

รับซื้อแบงค์100บาท รัชกาลที่9 สังเกตุง่ายๆนิดเดียว ราคาสูงถึง 100000บาท

แบงค์ร้อยรุ่นนี้เป็นรุ่นโทมัสแบบที่ 9 ประกาศใช้เมื่อปี 2491 ในวงการนักสะสมเรียกแบ้งนี้ว่า แบงค์หน้าหนุ่ม เพราะพระพักตร์ของ ร 9 ทรงวัยเยาว์ และมีแบงค์ที่พระพักตร์ของร 9 ทรงมีอายุขึ้น โดยปกติแบงค์ร้อยรุ่นนี้ มีราคาที่นักสะสมเล่นกันประมาณหลักพันบาท แต่มีรุ่นหายากมากเป็นพิเศษอยู่ด้วย

แบงค์ 100 โทมัสแบบ 9 รุ่นพิเศษ

หมวดธรรมดา

แบงค์ 100 โทมัสแบบ 9 หมวดพิเศษ สังเกตตรงหมวดของแบงค์ หมวดพิเศษที่มีราคาสูงคือหมวด B30 ในวงการนักสะสมเรียกหมวดนี้ว่าหมวดคร่อม เพราะคร่อมช่วงระหว่างสองรัฐบาลในขณะนั้น แบงค์หมวดพิเศษก็จะมีแยกย่อย อีกประมาณ 2 แบบ คือลายเซ็นของ กระทรวงการคลังในขณะนั้น

หมวดหายาก

ลายเซ็นแบบที่ 1 หากมี หมวด B30 และ ลายเซ็นของ เภาบริภัณฑ์ ยุทธกิจ กับ เดช สนิทวงศ์ ราคารับซื้อขั้นต่ำหลักหมื่นถึงหลักแสน ตามสภาพความสวยงามของแบงค์ และลายเซ็นแบบที่ 2 หมวด B30 ถ้ามีลายเซ็นของ เภาบริภัณฑ์ ยุทธกิจ และ สวินิจฉัยกุล ราคารับซื้อหลักพันถึงหลักหมื่น ตามสภาพของแบงค์ ใครมีแบงค์แบบนี้ส่งรูปมาที่ร้านปาหนันจิวเวลรี่ได้

หมวดหายากจะมีลายเซ็น 2 แบบ

สรุป

แบงค์ 100 โทมัสแบบ 9 หมวดพิเศษ คือหมวด B30 แบงค์หมวดพิเศษก็จะมีแยกย่อย อีกประมาณ 2 แบบ แบบที่ 1 ลายเซ็นของ เภาบริภัณฑ์ ยุทธกิจ และ เดช สนิทวงศ์ แบบที่ 2 หมวด B30 ลายเซ็นของ เภาบริภัณฑ์ ยุทธกิจ และ สวินิจฉัยกุล

คลิปวิดีโอ