Post CSS
Footer CSS

รับซื้อ แบงค์500แบบ13 ลายน้ำสมเด็จย่า

แบงค์ 500 รุ่นนี้เป็นแบงค์ 500 แบบ 13 ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ลายน้ำเป็นพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(หรือสมเด็จย่า) คู่กับเลขไทย ๙๐ ซึ่งมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ ใต้ลายน้ำมีคำว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 90 พรรษา

แบงค์ 500 บาทลายน้ำสมเด็จย่า

รูป1

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา จัดทำธนบัตรที่ระลึกขึ้น 2 ชนิดราคาได้แก่ ชนิดราคา 50 บาท และ 500 บาท ออกใช้เมื่อ วันที่ 22 ตุลาคม 2533 ด้านหน้า ​พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องแบบจอมทัพ ด้านหลัง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

รูป2

สำหรับแบงค์ 500 ลายน้ำสมเด็จย่า ร้านปาหนันมีทั้งขายออกและรับซื้อ แบงค์ 500 ลายน้ำสมเด็จย่ามีหมวดธรรมดาและหมวดพิเศษ หมวดพิเศษจะมีราคาแพงกว่าหมวดธรรมดา ร้านปาหนันยินดีรับซื้อแบงค์ 500 ลายน้ำสมเด็จย่า ราคารับซื้อมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง หากมีข้อสงสัยอะไรโปรดติดต่อร้านปาหนันจิวเวลรี่ทุกช่องทาง

สรุป

แบงค์ 500 บาทลายน้ำสมเด็จย่า ไม่ใช่แบงค์ที่ผลิตผิดพลาดแต่เป็นแบงค์ที่ระลึกเนื่องในโอกาส สมเด็จย่าพระชนมายุ 90 พรรษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2533 เมื่อนำธนบัตรยกส่องกับแสงจะเห็นลายน้ำของสมเด็จย่า

คลิปวิดีโอ