Post CSS
Footer CSS

 ต้องดู! แบงค์100โบกพระหัตต์…ราคา3000บาทเป็นแบบไหน?

แบงค์ 100 บาท โบกพระหัตถ์ เป็นแบงค์ร้อยที่ระลึก เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรสและวันบรมราชาภิเษกครบ 60 ปี พุทธศักราช 2553 ออกใช้เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ซึ่งเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปีแล้ว มีจำนวนการผลิตเพียง 2 ล้านใบเท่านั้น แบ่งเป็นหมวดธรรมดา 1 ล้านใบ และหมวดพิเศษอีก 1 ล้านใบ รวมเป็น 2 ล้านใบ

แบบไหนที่มีราคาสูง

รูป1

แบงค์ 100 บาท โบกพระหัตถ์ ราคาขายออกสภาพไม่ผ่านการใช้ ปัจจุบันราคาขายออกยังไม่ เกิน 500 บาท นั่นแปลว่าราคารับซื้อต้องต่ำกว่าราคาขายออก ทั้งนี้ราคารับซื้อมีการเปลี่ยนแปลงตลอด และราคารับซื้อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพความสมบูรณ์ของแบงค์ ความนิยมสะสมของนักสะสม

รูป2

แต่ยังมี แบงค์ 100 บาท โบกพระหัตถ์ ที่มีราคาสูงถึงหลายพันบาท นั่นคือแบงค์ 100 บาท โบกพระหัตถ์ ที่มีคำว่าตัวอย่าง ตัวหนังสือสีแดง ขนาดใหญ่อยู่มุมซ้ายบนของตัวแบงค์ และมีหมายเลขกำกับธนบัตรเป็น 9 ตามด้วยพยัญชนะไทย และตามด้วยตัวเลข 0 ที่มี 7 ตัว ถ้าใครมีแบงค์แบบนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้านปาหนันจิวเวลรี่ทุกช่องทาง

สรุป

แบงค์ 100 บาท โบกพระหัตถ์ ปัจจุบันราคาขายออกยังไม่ เกิน 500 บาท นั่นแปลว่าราคารับซื้อต้องต่ำกว่าราคาขายออก แต่ยังมีแบบที่มีราคาสูงถึงหลายพันบาท นั่นคือแบงค์ 100 บาท โบกพระหัตถ์ ที่มีคำว่าตัวอย่าง ตัวหนังสือสีแดง สังเกตง่ายๆที่ ตัวเลข 0 ที่มี 7 ตัว

คลิปวิดีโอ