Post CSS
Footer CSS

ร้านปาหนัน สอนข้อมูล แบงค์10แบบ12(พระบรมรูปทรงม้า)

แบงค์ 10 บาทแบบ 12 หรือแบงค์ 10 บาทพระบรมรูปทรงม้า แบงค์ 10 บาทรุ่นนี้ ออกใช้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2523 ซึ่งผ่านการเวลามาพอสมควร และภายหลังได้ประกาศยกเลิกการใช้แบงค์ชนิดราคา 10 บาท ถือได้ว่าแบงค์ 10 บาทแบบ 12 พระบรมรูปทรงม้า พระบรมรูปทรงม้าเป็นแบงค์ ชนิดราคา10 บาทรุ่นสุดท้ายของธนบัตรไทย

แบงค์ 10 บาท แบบ 12 มีรุ่นหายากถ้าดูเป็น

รูป1

ถึงแม้รุ่นนี้จะถูกยกเลิกการใช้ ซึ่งถูกยกเลิกใช้มา 20-30 ปีแล้ว ทำให้หลายคนคิดว่าแบงค์ 20 แบบ 12 รุ่นนี้ น่าจะมีราคาที่สูงขึ้นแน่นอน แต่คนส่วนใหญ่คิดผิด เพราะราคาของแบงค์ 10 แบบ 12 รุ่นนี้ ถึงแม้จะเป็นสภาพผ่านการใช้แต่ไม่ได้มีราคาสูงขึ้นมากมายนัก เพราะด้วยจำนวนการผลิตที่เยอะมาก และประชาชนทั่วไปยังมีสะสมไว้ แบงค์ 10 บาทแบบ 12 รุ่นนี้จึงเรียกว่าค่อนข้างจะหาง่าย

รูป2

แต่ยังมีแบงค์ 10 บาทแบบ 12 ที่เป็นรุ่นหายากมีราคาสูงอยู่ด้วย นั่นคือหมวดลายเซ็นหายาก หมวด S หรือหมวดพิเศษ หมายเลขกำกับเลขตอง หรือเป็นแบงค์ที่ทำผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นเลขกำกับด้านบน กับเลขกำกับด้านล่าง ที่แตกต่างกัน หรือเป็นแบงค์ที่พิมพ์เขยื้อนเป็นต้น

สรุป

แบงค์ 10 บาทรุ่นนี้ไม่มีราคารับซื้อสำหรับสภาพผ่านการใช้ ส่วนสำหรับสภาพไม่ผ่านการใช้หรือสภาพ unc ราคารับซื้อก็ยังไม่ได้สูงมากมายนะ ส่วนมากแล้วแบงค์ 10 บาทรุ่นนี้จะรับซื้อสภาพ unc ที่เป็นมัดๆ นอกจากนี้แล้วยังมีลายเซ็นหายาก และหมวดหายาก ที่มีราคารับซื้อสูง

คลิปวิดีโอ