Post CSS
Footer CSS

ฮือฮา!…ราคาพุ่ง นักสะสมแห่เก็บ หาซื้อกันวุ่นวาย ทั้งๆที่หาง่าย เจอกันบ่อย

รีบหาด่วน เหรียญ 10 บาท กาญจนาภิเษกแบบนี้ นักสะสมต้องการเป็นอย่างมาก ถ้าดูแบบผ่านๆเหรียญ 10 กาญจนาภิเษกเหรียญนี้ ก็ดูเหมือนเหรียญ 10 กาญจนาภิเษกทั่วไป เหรียญ 10 กาญจนาภิเษกออกใช้เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในปีนี้เหรียญ 10 กาญจนาภิเษก มีอายุครบ 25 ปีพอดี ถือว่ามีอายุมากพอสมควรสำหรับเหรียญทั่วไป

มีค่ามากกว่า 10 บาท

รูป1

เหรียญ 10 กาญจนาภิเษก เป็นเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่รัชกาลที่ 9 ขึ้นครองราชย์ครบ 50 ปี เหรียญ 10 กาญจนาภิเษก มีจำนวนการผลิตที่ 2,800,000 เหรียญ ถือว่าเป็นจำนวนการผลิตที่มากพอสมควร แต่เมื่อไม่นานมานี้มีการค้นพบเหรียญ 10 กาญจนาภิเษก ที่มีเนื้อเกิน หรือมีการปั๊มเขยื้อน

รูป2

ส่วนมากแล้วเราจะพบเหรียญ 10 บาท ที่มีเนื้อเกิน หรือปั๊มเขยื้อน มักจะเป็นเหรียญ 10 หมุนเวียนทั่วไป แต่มีคนพบเจอเหรียญ 10 กาญจนาภิเษกที่มีเนื้อเกิน ถือว่าเป็นเหรียญ 10 ที่ระลึกเหรียญแรกๆ ที่มีการค้นพบว่ามีเนื้อเกิน สำหรับราคารับซื้อเหรียญ 10 บาทที่มีลักษณะแบบนี้ ราคารับซื้อไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

สรุป

เหรียญ 10 กาญจนาภิเษก เป็นเหรียญที่ระลึก แต่เมื่อไม่นานมานี้มีการค้นพบเหรียญ 10 กาญจนาภิเษก ที่มีเนื้อเกิน หรือมีการปั๊มเขยื้อน ส่วนมากแล้วเราจะพบเหรียญ 10 เนื้อเกินเหรียญเป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไป แต่มีคนพบเจอเหรียญ 10 กาญจนาภิเษก เนื้อเกิน ถือเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกๆ ที่มีการพบเนื้อเกิน

คลิปวิดีโอ