Post CSS
Footer CSS

(เหรียญ10สองสี) ที่ระลึก เฉลิมฉลองพระราชสมัญญามาหาราช รัชกาลที่3 ปี2541

รีวิวเหรียญ10สองสี ที่ระลึก เฉลิมฉลองพระราชสมัญญามาหาราช รัชกาลที่3 ปี2541 เหรียญนี้ได้รีวิวเมื่อเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เหรียญ10สองสี ที่ระลึก เฉลิมฉลองพระราชสมัญญามาหาราช รัชกาลที่3 ปี2541 เหรียญทั้งหมดจำนวน 100 เหรียญอยู่ในสภาพถุงเดิมที่ไม่เคยแกะออกมา

สำหรับ เหรียญ10สองสี ที่ระลึก เฉลิมฉลองพระราชสมัญญามาหาราช รัชกาลที่3 ปี2541 ด้านหัว พระบรมรูปรัชกาลที่ 3 ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์พระมหาสังวาลย์นพรัตน์ ทรงฉลองพระองค์ครุย เหรียญด้านก้อย มีพระวิมาน อันเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 3 มีรูปช้างสามเศียร และ ราชสีห์ เหรียญมีจำนวนการผลิต 3,000,028 เหรียญ

สำหรับเหรียญทั้งหมด อยู่ในสภาพที่ใหม่มาก เพราะไม่เคยแกะถุงเหรียญเลย สำหรับสภาพผ่านการใช้ปัจจุบันราคาไม่สูงมาก และนำไปใช้จับจ่ายซื้อของได้ตามปกติเหมือนเหรียญ 10 หมุนเวียน สำหรับสภาพไม่ผ่านการใช้ ปัจจุบันราคาก็ยังไม่สูงมากนัก เหมาะสำหรับ ซื้อเก็บสะสมสำหรับคนที่ไม่มีงบเยอะ

คลิปวิดีโอ