Post CSS
Footer CSS

(เหรียญ20บาท) ที่ระลึก 50ปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

รีวิวถุงเหรียญ20บาท ที่ระลึก 50ปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ถุงเหรียญนี้ได้รีวิวเมื่อเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ในถุงเหรียญนี้ มีเหรียญ20บาท ที่ระลึก 50ปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 50 เหรียญ เหรียญทั้งหมดที่อยู่ในถุงยังไม่เคยแกะออกมาตั้งแต่บรรจุลงถุง

เหรียญ 20 บาทที่ระลึก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นเหรียญขึ้นในปีพศ 2559 ซึ่งถือว่าอายุของเหรียญนี้ยังไม่มาก เพราะมีอายุยังไม่เกินสิบปี สำหรับเหรียญนี้มีจำนวนการผลิตเพียง 400,00 เหรียญเท่านั้น จำนวนการผลิตหรือว่ายังไม่สูงมาก เหรียญที่ระลึกรุ่นนี้ มีการจำกัดการแลกเหรียญต่อ 1 คนอีกด้วย

เหรียญด้านหัว พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล เหรียญด้านก้อย มีรูปเครื่องหมายราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เหรียญเป็นเนื้อนิเกิ้ล ราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสะสมเหรียญ มีราคาประเมิน 100 บาท สำหรับสภาพ unc

คลิปวิดีโอ