Post CSS
Footer CSS

“ไม่ได้ราคานี้อย่าขาย!” ราคาเหรียญเรือหงส์ทั้ง3แบบ ที่FC ส่งมาขาย

สำหรับโพสต์นี้ ทางร้านปาหนัน มีเหรียญ 1 บาทเรือหงส์ ปี 2520 ที่มีความแตกต่างกันทั้ง 3 เหรียญ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจว่าแบบไหนที่ร้านปาหนันรับซื้อบ้าง ซึ่งทั้ง 3 แบบมีความแตกต่างกัน ถ้าไม่สังเกตให้ดีอาจจะไม่เห็นความแตกต่างก็เป็นได้ หลายคนอาจราคาผิดราคาก็เป็นไปได้

เหรียญ 1 บาทเรือหงส์ ปี 2520 มีด้วยกัน2บล็อค ทั้ง2บล็อคมีความแตกต่างกันน้อยมาก ถ้าไม่สังเกตให้ดี ก็อาจแยกความแตกต่างของทั้ง2บล็อคไม่ออกก็เป็นไปได้ สำหรับจุดแรกคือภู่ตรงปลายเรือของเรือหงส์ ในวงการจะเรียกว่า ภู่สั้น ภู่ยาว ซึ่งราคารับซื้อเป็นไปตามความต้องการของนักสะสม

ในส่วนของเหรียญ 1 บาทเรือหงส์ ปี 2520 อีกรูปแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นแบบภู่สั้น หรือภู่ยาว ร้านปาหนันก็ยินดีรับซื้อทั้งนั้น นั้นคือ เหรียญ 1 บาทเรือหงส์ ปี 2520 ที่มีด้านหัวและด้านก้อยหันขึ้นทางเดียวกัน แต่สำหรับในโพสต์นี้เหรียญที่ร้านปาหนันรับซื้อเป็นเหรียญที่ ที่มีด้านหัวและด้านก้อยหันขึ้นเกือบตรงกัน สำหรับราคารับซื้อสามารถตกลงกับทางร้านปาหนันได้

คลิปวิดีโอ