Post CSS
Footer CSS

(เหรียญ1บาท) ที่ระลึกครบรอบ25ปีองค์การอนามัยโลก ปี2516

รีวิวถุงเหรียญ1บาท ที่ระลึกครบรอบ25ปีองค์การอนามัยโลก ปี2516 ถุงเหรียญนี้ได้รีวิวเมื่อเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ในถุงเหรียญนี้ มีเหรียญ1บาท ที่ระลึกครบรอบ25ปีองค์การอนามัยโลก จำนวน 100 เหรียญ เหรียญทั้งหมดที่อยู่ในถุงยังไม่เคยแกะออกมาตั้งแต่บรรจุลงถุง

เหรียญ1บาท ที่ระลึกครบรอบ25ปีองค์การอนามัยโลก เมื่อปี2516 โดยองค์กรอนามัยโลก ได้ก่อตั้งเมื่อ ปีค.ศ 1948 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2491 และได้ครบรอบ25 ปีการก่อตั้งองค์การอนามัยโลกเมื่อ ปี2516 ทางการของไทยจึงได้จัดทำเหรียญที่ระลึกนี้ขึ้นมา เพราะประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การอนามัยโลก

เหรียญ 1 บาทองค์การอนามัยโลก เป็นเหรียญนิเกิล วาระที่ 7 มีจำนวนการผลิต 1 ล้านเหรียญ ด้านหัวของเหรียญ มีรูปบรมรูปรัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องแบบเต็มยศกองทัพ เหรียญด้านก้อย ตราสัญลักษณ์ขององค์การอนามัยโลก ราคาประเมิน ตามหนังสือคู่มือสะสมเหรียญ สภาพ unc ราคา 250 ถึง 300 บาท

คลิปวิดีโอ