Post CSS
Footer CSS

เผยราคา!…1ในที่ระลึกวาระพิเศษที่แพงที่สุดและผลิตน้อยที่สุด

สำหรับในโพสต์นี้เราจะมาพูดถึงเหรียญที่แพงที่สุดและผลิตน้อยที่สุด สำหรับโพสต์นี้เราจะพูดถึงเหรียญ 10 นั่นเอง สำหรับเหรียญ 10 เหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญ 10 สองสี แต่เป็นเหรียญ 10 ที่ระลึกเนื้อนิเกิ้ล ซึ่งครั้งหนึ่งราคาเคยขึ้นไปถึงเหรียญละ 3,500 บาท ปัจจุบันราคายังไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 เหรียญ

เหรียญ 10 ที่จะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือเหรียญ 10 ปีต้นไม้ เป็นหนึ่งในเหรียญ 10 ที่ระลึกเนื้อนิเกิ้ลที่มีความนิยมและมีราคาสูง กว่าเหรียญ 10 ที่ระลึกอื่นๆ ถึงแม้จะมีจำนวนการผลิตเพียง 100,000 เหรียญ ซึ่งมีจำนวนการผลิตเท่ากับเหรียญ 75 ปีลูกเสือโลก แต่เหรียญนี้กลับมีความนิยมและมีราคาที่สูงกว่า

เหรียญ 10 บาทปีต้นไม้แห่งชาติเป็นเหรียญ 10 ปี 2528 ซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกเนื่องในที่ประเทศไทยได้จัดวันปีต้นไม้แห่งชาติในปีนั้น เหรียญ 10 รุ่นนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ซึ่งมีขนาดพอๆกับเหรียญ 20 บาทที่ระลึก เหรียญรุ่นนี้มีการผสมเหล็กเข้าไปซึ่งแตกต่างจากเหรียญที่ระลึกอื่นๆที่มีการสอดไส้ทองแดง
คาดว่ามีการทดลองเหรียญที่เป็นโลหะผสมชนิดใหม่

คลิปวิดีโอ