Post CSS
Footer CSS

จ่ายสด!!! เหรียญ 10ปี2537แบบนี้ ผมซื้อเหรียญละ5,000บาท FCมาขายเองหน้าร้าน 2เหรียญ10000บาท

ในปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ได้มี FC หรือ ผู้ติดตามร้านปาหนันจิวเวลรี่ ได้ส่งเหรียญ 10 จำนวน 10 เหรียญมาให้ร้านปาหนันได้ตรวจสอบ สำหรับเหรียญที่ FC ได้ส่งมาให้ร้านปาหนันได้ตรวจสอบนั้น ในช่วงที่ปกตินั้นเหรียญหนึ่งจะมีราคารับซื้อถึง 10,000 บาท ถ้าปัจจุบันมีเหรียญปลอมเยอะขึ้นทำให้ได้มีการปรับราคารับซื้อลงมา

สำหรับเหรียญ 10 บาท ทั้ง 10 เหรียญ ที่ร้านปาหนันได้ตรวจสอบ จะเป็นเหรียญ 10 บาทที่มีด้านหัวทั้งสองด้าน และด้านก้อยทั้งสองด้าน สำหรับเหรียญ 10 ที่มีด้านก้อยทั้งสองด้าน ปีที่พบเจอได้บ่อยจะเป็นปี 2537 โดยเหรียญที่ได้ตรวจสอบนั้นส่วนมากจะมีผิวเหรียญที่ดูเงาแวววาวผิดปกติ

เมื่อได้ทำการตรวจสอบเหรียญ 10 บาททั้ง 10 เหรียญ ปรากฏว่ามีเหรียญที่ทำปลอมขึ้นมาถึง 8 เหรียญ
ซึ่งเหรียญที่ทำปลอมขึ้นมานั้น ได้ทำปลอมขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ที่คนทั่วไปจะจับผิดได้ยากมาก
เพราะมีการปลอมแปลงแม้กระทั่งขอบเหรียญ เมื่อมีการทำเหรียญปลอมด้านหัวและด้านก้อยออกมาเยอะ ทำให้ปัจจุบันราคารับซื้อได้มีการปรับลดลงมา ราคารับซื้อจึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงนั้น

คลิปวิดีโอ