Post CSS
Footer CSS

เหรียญที่ระลึก60พรรษาปี2530 โดนใจนักสะสมระดับเศรษฐี ไม่รวยคงเก็บไม่ไหว

เหรียญที่ระลึก 60 พรรษา ของรัชกาลที่ 9 เป็นเหรียญปี 2530 เป็นเหรียญวาระที่มีอายุมากกว่า 35 ปี เหรียญวาระนี้มีการจัดทำขึ้นหลายชนิดราคา และมีเหรียญหลายชนิดโลหะ ซึ่งเหรียญแต่ละชนิดราคามีราคารับซื้อที่แตกต่างกันไป และมีเรื่องของปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนั้นๆอีกด้วย

สำหรับเหรียญชนิดราคา 600 บาท เนื้อนิเกิ้ลที่ไม่ขัดเงา ครั้งหนึ่งเคยมีราคาขึ้นไปถึง 10,000 บาทต่อ 1 เหรียญ สำหรับปัจจุบันราคารับซื้อประมาณ 5,000 บาท ถึง 7,000 บาท เหรียญที่ระลึกชนิดราคา 600 บาท มีด้วยกันหลายวาระ แต่สำหรับวาระนี้ เป็นวาระที่ใหญ่และมีความพิเศษมากๆ

ซึ่งเหรียญที่ระลึกนี้ 60 พรรษา 2530 มีตั้งแต่ชนิดราคา 2 บาท ชนิดราคา 5 บาท ชนิดราคา 10 บาท ชนิดราคา 150 บาท ชนิดราคา 300 บาท ชนิดราคา 600 บาท นอกจากนี้ยังมีเหรียญที่เป็นทองคำอีกด้วย สำหรับชุดเหรียญที่เป็นทองคำขัดเงา ที่เป็นชนิดราคา 1,500 บาท 3,000 บาท 6,000 บาท ราคาขึ้นไปเกิน 1 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

คลิปวิดีโอ