Post CSS
Footer CSS

รับซื้อ5,000-50,000บาท ประเมินตามสภาพ…ถ้าคุณมีรีบเสนอขายเลย

สำหรับเหรียญครุฑเหรียญนี้ที่ประกาศรับซื้อ ไม่ใช่เหรียญครุฑธรรมดาอย่างแน่นอน ถ้าเป็นเหรียญครุฑธรรมดายังไม่มีราคารับซื้อ สำหรับเหรียญครุฑที่ประกาศรับซื้อนี้เป็นเหรียญ 1 บาทครุฑปี 2517 โดยร้านปาหนันรับซื้อตามสภาพเหรียญ ราคารับซื้อตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาท

หากใครมีเหรียญครุฑ 1 บาทปี 2517 สามารถติดต่อร้านปาหนันเพื่อพูดคุยตกลงราคากันก่อน ก่อนที่จะส่งเหรียญมาให้กับร้านปาหนันได้ตรวจสอบ เพราะปัจจุบันเหรียญที่มีด้านหัวทั้งสองด้าน และเหรียญด้านก้อยทั้งสองด้าน มีการปลอมแปลงด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ยากต่อการตรวจสอบ โปรดระวังให้ดี

หากเป็นเหรียญ 1 บาทครุฑปี 2517 ด้านก้อยทั้ง 2 ด้าน ถ้าเป็นเหรียญแท้ ร้านปาหนันรับซื้อตั้งแต่ราคา 5,000 บาทถึงราคา 50,000 บาท โดยทั้งนี้ราคารับซื้อขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญ สำหรับเหรียญ 1 บาทครุฑปี 2517 แบบธรรมดา ตอนนี้ยังไม่มีราคารับซื้อ

คลิปวิดีโอ