Post CSS
Footer CSS

เหรียญ5บาท ราคาพุ่ง!…แรกๆเหมือนราคาจะร่วง…ราคาขยับ…อนาคตมีโอกาสแตะ20,000บาท

อย่างที่ทราบกันดีว่า เหรียญ 5 บาทปี 2540 มีการรับซื้อในราคาที่สูง เพราะว่าเหรียญ 5 บาทปีนี้ มีจำนวนการผลิตที่น้อยมากๆ เพราะมีจำนวนการผลิตเพียง 16,000 เหรียญเท่านั้น สำหรับราคาที่รับซื้อเหรียญ 5 บาทปี 2540 ราคารับซื้อขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญ และมีการรับซื้อเหรียญที่อยู่ในตลับเกรดเหรียญอีกด้วย

สำหรับเหรียญ 5 บาทปี 2540 ที่อยู่ในตลับเกรดเหรียญ ตลับเกรดเหรียญนี้ จะต้องผ่านการรับรองจากสถาบันเกรดเหรียญเหรียญระดับโลก เช่นสถาบันเกรดเหรียญ NGC ซึ่งเหรียญที่ผ่านการเกรดจากสถาบันเกรดเหรียญ จะมีหลายเกรดหลายระดับ หากเหรียญใดที่ได้รับคะแนนเกรดสูง ก็จะมีราคาที่สูงขึ้นด้วย

สำหรับเหรียญที่ร้านปาหนันได้มานี้ เป็นเหรียญ 5 บาทปี 2540 ที่อยู่ในตลับเกรดเหรียญ ได้เกรทเหรียญในระดับ MS65 ซึ่งยังไม่ใช่ระดับที่สูงมาก แต่ถ้าได้เกรด MS70 ราคารับซื้อจะสูงถึง 20,000 บาทก็เป็นไปได้ สำหรับเหรียญ 5 บาทปี 2540 ที่อยู่ในแผงเหรียญ จะมีราคารับซื้อใกล้เคียงกับเหรียญที่อยู่ในตลับเกรดเหรียญ

คลิปวิดีโอ